Vodič

Poletno in zgodnje jesensko gnojenje trajnic na vrtu

V posodah, loncih in koritih, zlasti na terasah in balkonih, kjer pričakujemo skozi večji del leta od vsake posamezne rastline, tudi trajnice, maksimalen učinek, damo rastlinam mnogo manj zemlje, bolje rečeno šotnega substrata, kot pa je je trajnicam lahko na razpolago na vrtni gredi in jih zato tudi redno dognojujemo.

Vedeti moramo, da trajnice na vrtu živijo v čisto drugih razmerah, kot pa tiste na balkonih. Na vrtu si lahko vzamejo vode in hrane, kolikor želijo, če smo poskrbeli za trajno rodovitno prst. Tu gnojimo enkrat na leto, običajno pozno jeseni ali zgodaj spomladi z organskimi gnojili, kot so star hlevski gnoj, kompost ali kompostu podobna gnojila. Potem trajnice dognojevanj s tekočimi in drugimi mineralnimi gnojili ne potrebujejo. Če pa smo zanemarili gnojenje z organskimi gnojili, v sili lahko tudi trajnicam pomagamo z mineralnimi. Vendar, kot rečeno, je to le rešitev v sili in ob prvi priliki moramo spet poskrbeti, da bo v zemlji dovolj humusa in v njem rastlinskih hranil za vsaj eno leto. Le humus namreč hkrati poskrbi tudi za rahlo in zračno prst.

Nikakor pa ne smemo dodatno gnojiti vrtnim trajnicam z mineralnimi gnojili proti koncu poletja ali celo proti jeseni! Če bi to storili, bi morda nekaterim res podaljšali rast in cvetenje, hkrati pa bi povzročili rast še tudi v čas, ko bi morale dozorevati in se pripravljati na zimski počitek. Prepozno gnojene trajnice tako marsikdaj potem pozimi pozebejo, čeprav ne sodijo med občutljive vrste in sorte.
 
Jožica Golob-Klančič
univ. dipl. ing. hort.

Več: http://www.trajnice.com

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog