Rastline ribnikov

 • Sajenje vodnih rastlin
  Rastline v ribnike sadimo na različne načine, odvisno od območja ribnika. Pripraviti moramo primerno podlago.

 • Lokvanji
  Na trgu je veliko različnih sort lokvanjev, ki zahtevajo prilagojeno nego.

 • Vodne rastline
  Predstavitev najpogostejših vodnih rastlin, ki jih sadimo v ribnike.

 • Rastline plitvin
  Izbrane rastline, ki rastejo v plitvejših delih ribnika.

 • Močvirske rastline
  Predstavljene so nekatere rastline, ki rastejo v močvirnih razmerah.

 • Vlagoljubne rastline
  Predstavitev nekaterih vlagoljubnih rastlin, primernih za ribnike.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog