Zasaditve eno in dvoletnic

Z enoletnicami in dvoletnicami lahko dosegamo različne barvne učinke. Enoletnice zacvetijo zelo kmalu, dvoletnice pa največkrat prvo leto razvijejo zelene dele (steblo liste), drugo leto pa bogato zacvetijo.

Pri barvnem oblikovanju gred pazimo, da ne naredimo kičastih skupin. Uporabimo le nekaj barv, ki jih premišljeno razporedimo po gredi. Enake barvne tone skušajmo medsebojno uskladiti. Lahko naredimo čiste zasaditve znotraj katerih kombiniramo različne barvne odtenke, le pri beli barvi skrbimo, da je ne kombiniramo z različnimi kremastimi odtenki. Za razredčenje rastlin premočnih rdečih in modrih barv sivo, belo in zeleno.

Pri tistih rastlinah, ki jih gojimo zaradi njihovih listov, moramo paziti na pravilno obliko in teksturo, da se listi ne izgubijo v množici. Zanimive kontrastne učinke dobimo s kombiniranjem listov in cvetov. Na grede sadimo različne vrste rastlin (ne le po barvi cvetov), da ustvarimo razgibano teksturo.

Rastlin ne sadimo posamično, ker ne pridejo do izraza. Združujemo jih v gruče iste vrste (ali sorte). Gruče naj bodo nepravilnih oblik in različnih velikosti, da delujejo naravno. Med seboj združujemo rastlinske vrste, ki zahtevajo podobne rastiščne razmere. Če je greda vidna samo z ene strani jih posadimo tako, da so spredaj nižje, zadaj pa višje rastline, če pa je greda vidna z vseh strani, pa lahko oblikujemo višinsko stopničasto strukturo. Najvišje rastline posadimo v sredini grede, nato pa proti zunanjem robu vedno manjše.

Za vse leto cvetoč vrt, izbiramo vrste tako, da si cvetenje sledi nepretrgoma. Ko odcveti ena vrsta, začne cveteti nova. Pri kombiniranju različnih barv, moramo biti pozorni, da rastline cvetijo sočasno.

Enoletnice so primerne za oblikovanje geometrijsko pravilnih vzorcev na gredah. Zasajamo površine v eni barvi, ki jih lahko razmejujemo z nizkimi grmovnicami (npr. pušpan). Rastline sadimo tesno skupaj, da dobimo barvno preprogo.

Eno in dvoletnice lahko kombiniramo z grmovnicami, trajnicam in čebulnicami. Skupaj tvorijo zanimive barvne kombinacije in oblike. Če enoletnice pustimo, da se same razmnožijo po vrtu, lahko dobimo bujne skupine iste vrste, ki se lahko sijajno vključujejo v vrt. Sicer pa imamo pri mešanih zasaditvah zelo proste roke. Najbolje delujejo, če zasaditev skladno dopolnjujejo. Če imamo v kakšni lastnosti izstopajoče enoletnice ali dvoletnice, so lahko glavni del mešane grede.

Rast je hitra in gojenje je enostavno. Z njimi lahko zapolnjujemo prazna mesta med nerazraslimi trajnicami in grmovjem, prazne stene in jih uporabimo kot pokrovne rastline. Pri postavitvi skalnjaka lahko v prvem letu, dokler se alpske rastline ne razrasejo, posejemo enoletnice, ki dobro uspevajo na toplih rastiščih. Izbiramo enoletnice, ki so podobne alpskim rastlinam.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog