Gozd

GozdŽivimo v deželi gozdov. Gozd prekriva dobrih 60 % Slovenije, kar jo uvršča med najbolj gozdnate države na svetu. Gozd je zanimiv in za marsikoga skrivnosten prostor. Ljudje so imeli v preteklosti strah pred gozdom in še danes marsikdo s tesnobo v srcu zaide vanj. Vendar je gozd okolje, ki se nam ga ni treba bati.

Gozd je v preteklosti imel za človeka velik pomen. Zagotavljal je gradbeni material, kurivo za kuhanje hrane in ogrevanje, hrano v obliki gozdnih sadežev in divjačine in zavetje v času vojn. Današnji gozdovi so ohranili vse te vloge in še kopico drugih, ki smo jih spoznali šele v zadnjih nekaj stoletjih. Gozdovi so veliki hranilniki vode, ki preprečujejo, da bi voda po dežju prehitro odtekla v morje. Razgrajujejo ogljikov dioksid na kisik, ki ga sprostijo v ozračje in ogljik, ki ga vežejo v les. Zaradi tega so ponor ogljikovega dioksida in zavirajo razvoj tople grede. Gozdovi preprečuje spiranje in plazenje zemlje in v gričevnatem ter hribovitem svetu ščitijo vasi in prometnice pred plazovi. So prostor za sprostitev in spoznavanje narave: rastlin in živali.

Ker opravljajo gozdovi vse zgoraj naštete naloge in še kopico drugih, moramo z njimi pravilno ravnati. Pravilno gospodarjenje zagotavlja zdrave in lepe gozdove, ki služijo svojemu namenu obenem pa so življenjski prostor za številne živali in rastline.

Gozd je vir stalnega dohodka

 Gozd je vir stalnega dohodka

14.09.2018
Gozdovi so nepremičnine z velikim finančnim potencialom, ki pa ga veliko lastnikov ne zna izkoristiti.

Četrtletne analize cen nepremičnin Energetska izkaznica
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog