Statistični podatki o slovenskih gozdovih

Podatki o stanju gozdov za leto 2008 (vir: Poročilo zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2008)
  • Površina gozdov: 1.221.749 ha, ali 60,26 % površine Slovenije.
  • Lastništvo: zasebni gozdovi 74 %, državni gozdovi 24 %, gozdovi lokalnih skupnosti 2 %.
  • Lesna zaloga: 322.194.929 m3 (271,86 m3/ha); listavci 172.001.196 m3 (145,13 m3/ha), iglavci 150.193.733 m3 (126,73 m3/ha).
  • Letni prirastek: 7.868.521 m3 (6,64 m3/ha); listavci 4.385.539 m3 (3,70 m3/ha), iglavci 3.482.982 m3 (2,94 m3/ha).
  • Drevesna sestava po lesni zalogi: listavci 53,4 %, iglavci 46,6 %; smreka 31,9 %, bukev 31,8 %, drugi trdi listavci 8,2 %, jelka 7,5 %, bori 5,8 %, plemeniti listavci 4,7 %, mehki listavci 1,7 %, macesen 1,2 %, drugi iglavci 0,3 %.
Nastanek besedila: december 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog