Gozdne ceste

Gozdne ceste so gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi ter so sestavni del gozda ali drugega zemljišča po katerem potekajo. Gozdne ceste imajo javni značaj, zato je gibanje po njih svobodno. Lahko pa Zavod za gozdove določene gozdne ceste zapre za promet z zapornico. Gozdne ceste so označene s tablo, vožnja po njih pa poteka na lastno odgovornost.

Gozdne ceste so namenjene predvsem prevozu lesa iz gozda s posebnimi gozdarskimi tovornjaki. Zaradi njihovih lastnosti so lahko bolj zavite, kar lahko dela težave pri vožnji z osebnimi vozili in drugimi vozili, ki imajo večji obračalni krog kot gozdarski tovornjaki. Gozdne ceste so običajno peščene (makadamske) in dovolj utrjene, da se po njih lahko vozijo težki gozdarski tovornjaki. Pogosto Imajo en vozni pas in na približno 300 m izogibališča.

Gozdne ceste je treba redno vzdrževati. Lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki se steka v proračune lokalnih skupnosti. Te potem ta sredstva namenijo za vzdrževanje gozdnih cest. Višino prispevkov določa vlada RS. 
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog