Vodič

Zakaj je kompost koristen in katere odpadke vanj odlagamo

Kompostiranju je potrebno posvetiti nekaj časa zunaj, v naravi. Idealno je, da skrbno izberemo prostor za kompostiranje nekje v bližini vrta ali pa tako blizu, da ne bo težko odnesti ostanke s krožnika v kompostnik. Pri iskanju primernega prostora, kamor se odlaga predelan kompost, ne bo tako težka naloga, saj se hitro najde prostor nekje na zelenici ali v kotu vrta, da je najbolj prikladno za uporabo pridelanega komposta. Veliko je napisanega o kompostiranju, a to naj ne odvrne želje po začetku. Proces je zelo enostaven, rezultati pa naravnost čudoviti.

Vrtne koristi

  •  izboljšuje se prst in v zameno obrodijo povrtnine bolje in njihov okus je bogatejši,
  •  kompost stalno in počasi dovaja rastlinam vse hranilne snovi pomembne za rast,
  •  z uporabo komposta se občutno izboljša sturkturo zemlje in s tem omogoča pravo razmerje vlage in zraka,
  •  naj si bo zemlja glinena ali peščena, kompost je najboljši dodatek za bogatitev zemlje,
  •  in zdravilen učinek komposta, ki povečuje odpornost rastlin proti boleznim.

Okoljske koristi

  •  najbolj občutna prednost je zagotovo zmanjševanje količin odpadkov na deponijah,
  •  aerobno kompostiranje zmanjšuje nastanek toplogrenih plinov,
  •  uporaba komposta na naših travnikih in vrtovih zmanjšuje uporabo umetnih gnojil,
  •  pravilno kompostiranje nima negativnih učinkov na okolje,
  •  uporaba komposta namesto umetnih gnojil zagotavlja zdrave rastline in bogato prst.

Razlika med aerobnim in anaerobnim kompostiranjem

Aerobno kompostiranje pomeni kompostiranje z dovajanjem kisika. Proces poteka hitreje, ker v samem procesu temperature doseže okoli 60oC. Pri aerobnem kompostiranju ne nastajajo škodljivi plini. Gre za okolju prijazen način kompostiranja.

Anaerobno kompostiranje pa je proces razgradnje odpadkov na kupu, brez kisika. Traja bistveno dlje. Poleg tega nastajajo pri tej obliki kompostiranja škodljivi plini, predvsem metan in ogljikov dioksid.

Kaj odlagamo na kompost in kaj ne?

Pripravila: Tina Bukovnik, Eleon, d.o.o.

Več: http://www.kompostniki.com/

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog