Vodič

Prenova starega vrta

Včasih se zgodi, da nam vrt ni všeč in bi ga radi predrugačili ali pa smo kupili hišo, ki je imela star, zanemarjen vrt in bi ga radi preuredili. Imamo dva načina. Vrt lahko napravimo na novo, ali pa obnovimo oz. preuredimo starega.

Če se odločimo vrt napraviti na novo, to pomeni, da odstranimo vse rastline in elemente vrta. Na novo naredimo načrt in se lotimo dela kot pri urejanju novega vrta. 

Star vrt že ima svojo dušo, ki jo lahko le olepšamo in posodobimo. To pomeni, da skušamo ohraniti rastline in oblike iz starega vrta tudi v novem. Če je v vrtu preveč velikega drevja in jemlje senco, to še ne pomeni, da ga moramo takoj podreti. Najprej popišemo stanje na vrtu, nato napravimo temeljit načrt prenovljenega vrta, šele potem lahko poprimemo za orodje.

Če nam stara zasnova vrta ne ustreza, jo brez zadržkov spremenimo v takšno, ki nam bo ugajala. Največkrat zadostuje že razredčenje pregoste rasti in nova razporeditev cvetličnih gredic, poti in trate. Pod velikimi drevesi s plitkimi koreninami, pogosto ne uspevajo druge rastline. Takšna drevesa (smreka, breza) lahko mirno odstranimo. Prevelika in previsoka drevesa postopno pomladimo. Zmanjšamo jim krošnjo (vendar ne več kot za 1/3). Če to ni izvedljivo, jih odstranimo in nadomestimo z ustreznejšimi vrstami. Drevo, ki je zelo zanimivo zaradi svoje oblike ali lege ter ga želimo ohraniti v obstoječem stanju, zavarujemo pred poškodbami z ograjo, ki pa mora biti izven obsega krošnje.

Vrt očistimo plevela in pregoste rasti. Kjer je treba, navozimo novo prst (premalo prsti ali izčrpana prst). Razredčimo pregosto grmovje in mesta z več iglavci popestrimo z zasaditvijo nekaj listavcev.

Ograjo obnovimo ali pa jo zamenjamo z novo. Živo mejo temeljito obrežemo in zamenjamo propadle grme. Vhod v vrt popestrimo z vzpenjavkami. Ob hišni vhod postavimo nekaj kamnitih ali lesenih korit s cvetočimi rožami. Lahko zasadimo vzpenjavke, ki bodo tvorile neke vrste nadstrešek.

Stare poti obnovimo. Umazan pesek nadomestimo z novim, počene tlakovce, kamnite in betonske plošče zamenjamo. Obnovimo lesene poti. Če se odločimo popolnoma odstraniti pot, moramo material, ki je služil za pot, zamenjati z zemljo. Zemljo dobro utrdimo, da se kasneje ne bodo poznale sledi nekdanje poti. Posejemo trato ali napravimo cvetlične grede.

Če se odločimo ohraniti staro in mogočno drevo, ga lahko uporabimo na več načinov. Lahko nam predstavlja mesto za počitek s klopjo in mizo, oporo za vzpenjavke (bršljan), mesto za hišico na drevesu,…

Preureditev starega vrta je lahko še večji izziv kot ureditev novega. Pri starem vrtu že imamo osnovo, kamor vključimo naše želje. Preurejen star vrt lahko že takoj po zaključku zadovoljuje nekaj naših želja, medtem, ko mora pri novem vrtu preteči kar nekaj časa.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog