Vodič

Odvod zajezene vode

Ob dolgotrajnem deževju ali zelo močnem nalivu voda prepoji zemljo na vrtu. Proces povečujejo še ilovica, glina ali skale, saj preprečujejo, da bi voda pronicala v zemljo. Krajši čas ostaja voda na vrhu tudi tedaj, če s ploščami prekrita dvorišča in poti nimajo pravega nagiba, da bi voda lahko odtekala.
Povsod, kjer je možnost, da se bo voda zadrževala dalj časa, moramo izvesti posebne ukrepe: pravilne nagibe zemljišča, drenažo, parapetne zidce in prage pri kletnih stopnicah ter svetlobnih jaških.

Posledice napak
Pomanjkljivosti se, žal, pokažejo šele tedaj, ko je že prepozno. Že kratkotrajen močan naliv lahko povzroči, da voda preplavi dvorišče in zalije tudi klet.
Po nagnjenem zemljišču voda teče proti hiši kot hudournik, s seboj nosi blato in pesek ter celo spodjeda temelje in zunanje zidove. Poškodbe na hišah niso vedno velike, vendar pa poplavljena klet povzroča dovolj jeze.

Odprava napak
Na nagnjenih zemljiščih predvidimo na zgornji strani objekta oporne zidove, ki zadržujejo na površini odtekajočo vodo. Terasasto obdelano zemljišče zadržuje vodo in omogoča, da pronica v zemljo. Zelo pomembne so tudi rastline, ki jih posadimo po nagnjenem zemljišču. Te zadržujejo tok vode in preprečijo, da bi se zemljišče utrgalo.

Kletne svetlobne jaške in izpostavljene vhode obdamo z zidci in s pragi; svetlobne jaške lahko obzidamo s kamnom. Osnovno pravilo pa je, da na vseh izpostavljenih mestih poskrbimo za čim hitrejše odtekanje vode.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog