Vodič

COVID prezračevanje

Virus, ki je spremenil podobo sveta, je med nami. Koronavirus SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, še vedno ni povsem raziskan.

Ostanimo na varni strani. Poglejmo, kar vemo o virusu in kako lahko zmanjšamo verjetnost okužbe.

NIJZ navaja bistvene dejavnike tveganja širjenja okužbe:

  1. zaprt prostor,
  2. čas, ki ga preživimo z drugimi,
  3. gostota ljudi in neupoštevanje varnostne razdalje,
  4. kašljanje, kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih.

Smernica REHVA COVID-19 opozarja, da le s pravilnim prezračevanjem zmanjšamo možnost okužbe v zaprtih prostorih. Ta smernica je namenjena za poslovne in javne stavbe, smiselno pa jo je možno uporabiti tudi v stanovanjskih stavbah. Seveda pa je treba poleg prezračevanja upoštevati tudi druge zaščitne ukrepe.

Ko spoznamo načine širjenja okužbe, lahko predvidimo zaščitne ukrepe.

Prenosne poti novega virusa

Virusi so paraziti, patogeni, most med živo in neživo naravo, kažejo lastnosti živih bitij in neživih stvari. Niso živi, saj se samostojno ne razmnožujejo niti niso neživi, saj se razmnožujejo v gostitelju.

Koronavirus SARS-CoV-2 se širi med ljudmi na tri znane načine:

  1. kontaktni prek velikih kapljic, ki nastajajo pri kihanju ali kašljanju ali govorjenju. Kapljice padejo na površine, ki so oddaljene do 2 m od okužene osebe in se prenesejo prek površinskega (kontaminiranega) stika, če se dotaknejo nato svojih oči, nosu ali ust. Koronavirus ostane aktiven do 3 dni na sobnih površinah pri običajnih notranjih pogojih. Če ljudje stojijo do 2 metra od okužene osebe, lahko te kapljice ujamejo neposredno tako, da jih vdihnejo.
  2. v zraku lahko ostanejo majhni delci (< 5 mikrometrov) aktivni več ur in se prenašajo na dolge razdalje. Takšni delci v zraku prepotujejo velike razdalje tako, da jih prenašajo zračni tokovi v prostorih ali v kanalih prezračevalnih sistemov.
  3. po fekalno-oralni poti.

Ko so prenosne poti znane, je možno predvideti upravljanje in uporabo stavbnih prezračevalnih in klimatskih sistemov, da se omeji širjenje koronavirusa. Za obvladovanje pandemije je priporočeno načelo ALARA (As Low As Reasonably Achievable, tako nizko kot je razumno možno) in sprejem niza ukrepov, ki zmanjšujejo možnost prenosa virusov tudi po notranjem zraku (poleg standardnih higienskih ukrepov).

 

COVID prezračevanje stanovanj

Virus SARS-CoV-2 ostane aktiven do 3 ure, v zraku zaprtih prostorov. Pravilno prezračevanje je osnovni ukrep za odstranjevanje virusov iz prostorov. Glede na različne lastnosti stavb in različne možne načine prezračevanja je treba vsaki stavbi prilagoditi način prezračevanja, skladen s COVID priporočili. Prezračevati je potrebno izključno s svežim zrakom.

V stavbah z mehanskimi prezračevalnimi sistemi je priporočeno neprekinjeno prezračevanje, z najvišjo stopnjo prezračevanja, ves čas uporabe stavbe in tudi dve uri pred ter po tem. V preostalem času je dovoljena nižja stopnja prezračevanja. Nikakor ni primerno izključiti prezračevanja. Poleg tega je treba dodatno prezračevati z odpiranjem oken.

Mehansko prezračevanje

 

Primerno je stalno mehansko prezračevanje, odvod z ventilatorjem iz sanitarij in kuhinje, dovod skozi dovodne reže v bivalnih prostorih. Kljub temu je priporočeno občasno dodatno prezračevanje z odpiranjem oken bivalnih prostorov, najbolje na prepih.

 

Nadgradnja mehanskega prezračevalnega sistema je mehansko prezračevanje z vračanjem toplote (rekuperacija), saj je, ob enaki stopnji varnosti pred okužbo, energijsko učinkovitejše.

Mehansko prezračevanje z rekuperacijo

 

COVID smernica svetuje povečan dovod in odvod zraka. Centralno mehansko prezračevanje z vračanjem toplote zagotavlja učinkovito rabo energije, če so vgrajeni ploščni menjalniki toplote, rekuperacija.

Regenerativni prenosniki toplote zrak-zrak (rotorji) so lahko občutljivi na puščanje v primeru slabe zasnove in vzdrževanja. Zato jih je primernejše izključiti.

Za povečanje prezračevanja bivalnih prostorov je primerno dodatno prezračevati z odpiranjem oken.

 

V stavbah brez mehanskega prezračevanja je priporočljivo pogosto odpirati okna (pogosteje kot običajno, tudi če to povzroča delno toplotno neugodje), na stežaj. Zračenje z odpiranjem oken, na prepih po 5 minut ali na stežaj po 15 minut, je edini priporočljiv način za povečanje izmenjav zraka. Prezračite, ko vstopite v prostor (še zlasti, če je bil prostor predhodno zaseden z drugimi osebami) in ponovno prezračite vsako uro.

Prezračevanje z odpiranjem oken

 

V stavbah brez mehanskega prezračevanja je treba pogosteje odpirati okna za prezračevanje bivalnih prostorov, vsako uro.

Sanitarije je treba neprestano prezračevati z odvodnim ventilatorjem.

 

Pomislek, da bo intenzivno prezračevanje povečalo rabo energije v stavbi, je utemeljen, vendar ima varovanje zdravja prednost pred varčevanjem z energijo!

Decentralno prezračevanje, pri katerem en ventilator ali par ventilatorjev izmenjujoče dovaja zrak v prostor in odvaja zrak iz prostora, predstavlja tveganje za COVID okužbo. Tudi zaradi drugih slabosti (šum, hrup pri spremembi cikla, slab trajni energijski izkoristek, nezmožnost odvoda zraka iz pomožnih prostorov, neustrezno filtriranje …) je decentralno prezračevanje manj primerno, ne le zaradi COVID tveganja. Prezračevanje mora biti povsem brez recirkulacije (vračanja zavrženega zraka), čemur pa se pri decentralnem prezračevanju ne da izogniti.

Decentralno prezračevanje

 

Decentralno prezračevanje, pri katerem po dva ventilatorja izmenjujoče dovajata v prostor zrak in ga odvaja iz prostora, predstavlja tveganje za COVID okužbo in ga je treba izključiti. Viruse, ki se odlagajo v decentralni enoti, obrnjeni tok zraka zlahka vrne v bivalni prostor in s tem povečuje možnost okužbe.

Izmenično delovanje decentralnega prezračevanja je treba izključiti tako, da stalno deluje dovod oz. odvod zraka iz prostora.

 

COVID prezračevanje sanitarij

Odvodni prezračevalni sistemi sanitarij (ventilatorji) naj bodo stalno vklopljeni (24/7), okna v sanitarijah pa zaprta. Pri odprtih oknih sanitarij obstaja možnost, da onesnažen zrak iz sanitarij vdre v bivalne prostore, kar je treba preprečiti.

COVID klimatizacija stanovanj

Klimatizacija je splošen naziv hlajenja bivalnih prostorov z lokalnimi klimatskimi napravami (split, multi split ali prenosne). Sodobne klimatske naprave so inverterske (prilagodljive), reverzibilne pa pozimi tudi ogrevajo.

Na splošno se dosega preprečevanje pregrevanja s pasivnimi ukrepi, toplotno izolacijo obodnih ploskev, senčenjem prozornih površin, intenzivnim nočnim prezračevanjem, zmanjševanjem notranjih toplotnih virov in podobnim. Če to ne zadošča, je primerna vgradnja in raba klimatskih naprav.

Ob klimatizaciji je treba preprečiti, da bi zrak potoval med bivalnimi prostori, saj bi na ta način prenašal viruse.

Lokalne klimatske naprave zgolj hladijo in razvlažujejo zrak v enem prostoru, zato so glede prenosa virusov varne, če so pravilno uporabljene. Virusi SARS-CoV-2, ki z zrakom vstopajo v notranjo enoto klimatske naprave, se prilepijo v notranjosti in ostanejo aktivni do nekaj tednov. Izklop in ponovni vklop klimatske naprave bi te viruse vrnil v prostor, zato je priporočljivo, da klimatske naprave ne izklapljate. Klimatska naprava naj deluje stalno, z majhno hitrostjo in spremenljivo hladilno obremenitvijo. Enako velja za hlajenje z ventilatorskimi konvektorji.

Vedeti je treba, da je treba prostore prezračevati kljub klimatizaciji.

V naših krajih je sezona, ko je treba hladiti stanovanja, relativno kratka. Kljub temu ni treba pretiravati s hlajenjem. Pozimi je primerno ogrevati prostore na 20 °C, poleti pa hladiti na 26 °C. Pretiravanje je škodljivo za zdravje in za družinski proračun.

Kakovost bivanja

Redno vzdrževanje, primerno prezračevanje in hlajenje povečajo kakovost bivanja in zanesljivost delovanja. Vse to skupaj pa zmanjša možnost okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2, kar je ključno.

Matjaž Valenčič, neodvisni energetski strokovnjak
www.zaensvet.si

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog