Sistem centralnega ogrevanja

Sistem centralnega ogrevanja temelji na fizikalnem zakonu, po katerem voda, segreta v kotlu, postaja lažja in se po ceveh, povezanih s kotlom, širi v radiatorje v druge prostore. Segreta voda se širi, ohlaja, postaja težja in se zato vrača h kotlu, kjer se ponovno segreje.

Sestavni deli centralne kurjave so:

  • kotel oz. peč za centralno ogrevanje,
  • ogrevalna telesa,
  • razvodni sistem, ki ga tvorijo med seboj in s kotlom povezane cevi,
  • raztezna posoda.

Kotel je izvor tople vode, ki mora zagotoviti ustrezno toplotno energijo za ogrevanje. Toplo vodo iz kotla nato po ceveh prek radiatorjev prenašamo v prostore, ki jih želimo ogrevati. Toplotno energijo v kotlu lahko zagotavljamo z vsemi vrstami goriv, kot so trdna goriva, olje, plin ali ga segrevamo celo na elektriko.

Raztezna posoda je naprava, ki preprečuje povečanje pritiska vode in ustvarjanje pare v prekomerno segretem kotlu. Pri zvišanju temperature vode se poveča tudi njena prostornina, njeno povečanje pa izravnava raztezna posoda.

Varnost v sistemu centralnega ogrevanja, poleg namestitve raztezne oz. ekspanzijske posode, zagotavljajo še primerno veliki in ustrezno nameščeni varnostni ventili.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog