Toplotne in ogrevalne izgube

Toplotna energija vedno teče od toplejšega k hladnejšemu okolju. Načini prenosa toplotne energije so:

 • s transmisijo po materialu,
 • s konvekcijo oz. po zraku,
 • s sevanjem oz. preko svetlobe.

V stanovanjskem objektu se toplota izgublja predvsem preko:

 • namernega prezračevanja,
 • slabe izolacije objekta oz. prevelike količine toplotnih mostov,
 • ogrevalnih izgub.

Velikost toplotnih izgub pa je odvisna tudi od številnih drugih dejavnikov. Slovenija je razdeljena na 3 klimatske cone, glede na srednjo vrednost najnižjih letnih temperatur:

 • I. cona: do -12° C, k = 1,2000 W/mK
 • II. cona: do -18° C, k = 0,9000 W/mK
 • III. cona: do -24° C, k = 0,8000 W/mK

Glede na geografski položaj grajenega objekta so skladno s temi conami predpisane dovoljene vrednosti toplotnih prehodov za posamezne konstruktivne elemente (k=…) V rabi je tudi energetsko število K, ki označuje porabo ogrevalne energije na kvadratni meter stanovanjske površine v vsej ogrevalni sezoni, v kWh. Ta označuje standard oz. raven toplotne kakovosti stavbe.

Ogrevalne izgube so odvisne od kakovosti zgorevanja, ki jo opredeljuje razmerje zrak/gorivo. Za popolno zgorevanje posamezne vrste goriva je namreč potrebna določena količina zraka. Če ga je premalo, je zgorevanje nepopolno. Nepopolno zgorevanje povzroča izgube goriva, hkrati pa onesnažuje okolje in povečuje stroške za vzdrževanje kurilnih naprav. Popolno zgorevanje ni mogoče, obstaja pa optimalno razmerje med zrakom in gorivom, pri katerem so izgube zgorevanja minimalne. To optimalno razmerje dosežemo z ustrezno nastavitvijo gorilnika. Splošni elementi, ki vplivajo na razmerje zrak/gorivo so:

 • obraba sistema elementov in povezav,
 • temperatura zraka,
 • tlak in vlažnost,
 • sestava goriva,
 • upor v kotlu,
 • upor v kanalih dimnih plinov.

Toplotna izguba pa je odvisna tudi od izkoristka kotla, ki predstavlja razmerje med toplotno energijo na izstopu in toplotno energijo, privedeno v kotel, v istem času. Vrednosti izkoristka se običajno gibljejo med 80 % in 90 % ali celo več. Druge izgube, ki vplivajo na izkoristek kotla, so:

 • uhajanje toplote skozi stene kotla oz. sevalne izgube, ki jih ni mogoče preprečiti, pomembno pa jih je zmanjšati na najmanjšo možno raven;
 • izgube zaradi odpadne vode, ki pa so sicer pri toplovodnih kotlih zanemarljive.

Za zmanjšanje ogrevalnih izgub je potrebno:

 • redno prilagajati delovanje gorilnika zahtevani obremenitvi;
 • pretok zgorevalnega zraka nastaviti na optimalno vrednost;
 • nadzorovati temperaturo v kotlu in jo, če je možno, znižati;
 • moč kotla izbrati glede na potrebe in se na ta način izogniti obratovanju pri delnih obremenitvah;
 • vzidati lopute v kanale za dobavo zraka oz. v kanale dimnih plinov;
 • izolirati gole površine kotla, grelnika, cevi in ventilov;
 • redno nadzirati izkoristek kotla.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog