Kurilno olje

Kurilno olje je proizvod iz surove nafte. Je rdečkaste barve in se uporablja za pridobivanje toplote. Uporabljamo ga za ogrevanje prostorov in v tehnoloških procesih. Med kurilna olja sodijo lahka, srednja in težka. Težko kurilno olje (mazut) je ostanek predelovalnega procesa surove nafte, ki se uporablja predvsem kot gorivo v termoelektrarnah in za pogon ladij. Lahko kurilno olje pa je namenjeno ogrevanju in je še posebej primerno za uporabo v gospodinjstvih. Uvrščamo ga med čistejše, zanesljivejše in gospodarnejše vire energije kot je premog.

Ekstra lahko kurilno olje

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) je namenjeno predvsem za domačo uporabo. Pridobivajo ga iz surove nafte. Največ se ga uporablja za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode. Kurilno olje kurimo v posebnih pečeh, ali pa v navadnih, na katere priključimo gorilnik za kurilno olje.

Če se odločimo za sistem ogrevanja na lahko kurilno olje, moramo imeti v hiši ali stanovanju posebej urejeno kurilnico in prostor za hrambo cisterne s kurilnim oljem. Prostor, v katerem bo peč, mora imeti urejen dovod zraka, ter protipožarna vrata usmerjena proti stanovanjskem delu. Dimnik mora biti iz ustreznih materialov in točno določene višine. Stari zidani dimniki niso primerni za tak način ogrevanja, ker niso dovolj odporni. Zaradi kondenzacije vlage in odlaganja agresivnih snovi lahko začnejo razpadati. Take dimnike moramo obnoviti, ali pa v njih vstaviti pločevinaste cevi.

Pri nakupu ekstra lahkega kurilnega olja moramo biti pozorni na kurilnost, vsebnost žvepla in temperaturo tečenja kurilnega olja. Kurilnost goriva nam pove, koliko toplote se sprosti ob popolnem zgorevanju goriva. Ta vrednost mora biti po slovenskem standardu večja od 42,6 MJ/kg. Najvišja dovoljena vsebnost žvepla po standardu SIST 1011 in Odredbi o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena je 0,2 %. Točka tečenja nam pove, do katere temperature je gorivo še tekoče. Ker pri nizkih temperaturah začne ELKO izločati kristale parafina mora biti po slovenskem standardu za kurilno okolje EL točka, pri kateri se začnejo tvoriti delci parafina-9°C. Ta podatek je pomemben za skladiščenje in transport. ELKO je priporočljivo naročiti pozimi ali jeseni, saj ima olje, dostavljeno v tem, času nižjo temperaturo tečenja (Tudi do -25°C). Od proizvajalca lahko zahtevamo potrdilo o kakovosti kupljenega kurilnega olja.

Kurilnem olju proizvajalec pred dobavo uporabnikom doda sredstvo za označevanje. Na ta način prepreči uporabo kurilnega olja namesto goriva v vozilih z dieselskim motorjem.

Za optimalno izrabo kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja moramo poskrbeti, da so rezervoarji primerno očiščeni, saj usedline onemogočajo normalno uporabo. Vsako leto moramo tudi temeljito pregledati filtre in gorilnike.

Shranjevanje kurilnega olja v gospodinjstvu

Kurilno olje mora biti shranjeno v primernem prostoru ter rezervoarju, ki je zaščiten pred mrazom in varovan proti izlitju z dvojnim dnom. Sodobni kotli na kurilno olje so razmeroma majhni in tudi estetsko oblikovani. Če stanujemo v stanovanju, lahko hranimo do 50 litrov kurilnega olja v posebnih posodah iz nelomljivega in neprepustnega materiala. ELKO lahko hranimo tudi v kleteh in pritličjih, kjer ni stanovanjskih prostorov, vendar le do 200 litrov na stanovanje. Če imamo možnost hrambe kurilnega olja zunaj hiše, se raje odločimo za tak način shranjevanja, saj smejo biti skladiščni rezervoarji v hiši le, če nimamo možnosti za drugačen način skladiščenja. Rezervoarji morajo biti od vseh objektov odmaknjeni vsaj pet metrov, v njih pa lahko skladiščimo do 1000 litrov kurilnega olja na stanovanje. Rezervoarje lahko vkopljemo v zemljo ali pa položimo v betonsko jamo. Skladiščni prostor mora ustrezati pogojem za hranjenje kurilnega olja, ki ga določa Pravilnik o spravljanju in hrambi kurilnega olja.

Dostava kurilnega olja

Kurilno olje lahko naročimo pri različnih dobaviteljih po celi Sloveniji, cene med njimi pa se razlikujejo, čeprav razlike niso bistvene. Naročilo kurilnega olja nekateri sprejemajo tudi preko elektronske pošte in telefona. Čas dobave je odvisen od dobavitelja, nekateri pa kurilno olje dostavijo že v roku enega delovnega dne.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog