Plin

Plinasta goriva ali plin so mešanice gorljivih in negorljivih plinov. Delimo jih na različne načine. Glede na nastanek jih delimo na naravne (zemeljski in naftni plin) in tehnično proizvedene pline, glede na način proizvodnje pa na vodne pline, naravne pline, produkte razplinjevanja, uplinjanja, rafiniranja in krekiranja.

Zemeljski plin

Najbolj razširjeno plinasto gorivo je naravni ali zemeljski plin, ki je kakovostno fosilno gorivo. Uporablja ga vedno več gospodinjstev v Sloveniji. Sestavljen je pretežno iz butana, vsebuje pa tudi etan in propan. Je plin brez barve in vonja, vendar mu zaradi varnostnih razlogov dodajo poseben vonj (odorant), da ga lahko zaznamo, če začne uhajati iz plinskega sistema. Do uporabnika zemeljski plin pride po plinskem omrežju. V Sloveniji imamo mednarodne pogodbe za dobavo plina iz Rusije in Alžirije.

Prednosti tega goriva pred drugimi so:

 • malo škodljivih produktov pri zgorevanju (vsebuje manj žvepla kot nafta ali premog);
 • enostaven transport po cevovodih;
 • prašnih delcev ob izgorevanju je zelo malo;
 • zemeljski plin je eno najcenejših goriv;
 • prihranek prostora (ne potrebujete prostora za peč in rezervoar);
 • ni vam treba skrbeti za zaloge goriva;
 • visoka kurilnost (količina toplote, ki nastane pri popolnem zgorevanju enote goriva).

Zemeljski plin uporabljamo kot gorivo, lahko pa se ga uporablja tudi kot surovino za pridobivanje organskih spojin. V gospodinjstvih ga uporabljamo za gretje vode, kuhanje, ogrevanje in klimatizacijo, v industriji pa za hlajenje, ogrevanje, za proizvodnjo elektrike in kot surovino.

Cena priključitve na plinovodno omrežje je odvisna od občine do občine in se razlikuje po koncesijah. Plin se plačuje po mesečni porabi, ki se meri s plinomerom.

Utekočinjen naftni plin

Utekočinjen naftni plin (UNP) proizvajamo iz zemeljskega plina ali pa pri pridelavi surove nafte. Kot zemeljski plin je tudi UNP brez barve, vonja in okusa. Ni strupen, vendar mu je vseeno dodan vonj zaradi lažjega zaznavanja ob morebitnem uhajanju iz plinskega omrežja. Pri standardnih temperaturah je v plinastem stanju, z znižanjem temperature ali z zvišanjem tlaka pa preide v tekoče stanje. Hranimo ga v gospodinjskih jeklenkah ali plinohramih (nadzemnih ali podzemnih tlačnih posodah). Glavni komponenti utekočinjenega naftnega plina sta propan in butan.

Glavne prednosti so:

 • preprosta uporaba;
 • neodvisnost od plinovodnega omrežja;
 • vsestranska uporabnost (v gospodinjstvu, kmetijstvu, transportu, …);
 • ekonomičnost (visok izkoristek energije);
 • ob izgorevanju ne sprošča pepela in trdnih delcev.

UNP in plinohrame ponuja več različnih ponudnikov. Nakup plinohrama je lahko finančno velik zalogaj, zato nekateri ponudniki ponujajo njegov najem po ugodnih pogojih.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog