Ogrevanje

 • Izbira ogrevalnega sistema
  Izbira ogrevalnih sistemov za stanovanjske objekte je velika. Med seboj se razlikujejo po načinu delovanja in po kurivu, ki ga uporabljajo.

 • Sistem centralnega ogrevanja
  Opis delovanja sistema centralnega ogrevanja, ki je najpogostejša oblika sistema za ogrevanje stavb.

 • Razvodna mreža centralnega sistema
  Razvodno mrežo centralnega sistema ogrevanja tvorijo cevi, ki povezujejo celoten sistem centralne kurjave. Na ta način omogočajo transport vode od kotla do ogrevalnih teles in nazaj.

 • Ogrevalna telesa
  Ogrevalna telesa so del centralnega ogrevalnega sistema, v katere se po ceveh iz kotla prenaša topla voda. Najpogosteje uporabljana ogrevalna telesa so radiatorji.

 • Talno ogrevanje
  Talno ogrevanje je sistem ogrevanja, pri katerem prevzamejo vlogo ogrevala tla. Nosilec toplote je voda, ki kroži skozi cevi, zalite z betonom. Toplota se prenaša na talno konstrukcijo in ta ogreva zrak v prostoru.

 • Stensko ogrevanje
  Stensko ogrevanje je podobno talnemu ogrevanju in ga pogosto z njim kombiniramo. V stene so vstavljene cevi, po katerih se pretaka topla voda.

 • Toplotne in ogrevalne izgube
  Toplotna energija vedno teče od toplejšega k hladnejšemu okolju. Zaradi tega prihaja do toplotnih izgub.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog