Ogrevalna telesa

Ogrevalna telesa so del centralnega ogrevalnega sistema, v katere se po ceveh iz kotla prenaša topla voda. Najpogosteje uporabljana ogrevalna telesa so radiatorji. Radiatorji segrevajo zrak, ki zaradi temperaturnih razlik kroži po prostoru. Povprečna obstojnost radiatorjev je ob normalni uporabi 20 do 30 let. Daljše delovanje jim zagotavljajo pravilen izbor, kakovostna izvedba in montaža ter ustrezno in redno vzdrževanje. Iz sistema centralnega ogrevanja tudi v poletnih mesecih ne smemo izpuščati vode, temveč mora biti ta vedno napolnjen. Na ta način se izognemo koroziji radiatorjev. Radiatorji delujejo po načelu žarčenja in konvekcije. Največja temperatura vode, ki jo sprejmejo, je 110°C, največji dovoljeni pritisk pa 7 barov. Ustrezno velikost radiatorja za ogrevanje posameznega prostora določimo glede na:

  • velikost ogrevanega prostora;
  • transmisijsko toploto sten, oken, vrat, stropa in tal;
  • prepihovalno toploto.

Vsota slednjih dveh predstavlja toploto, ki jo prostor izgubi v eni časovni enoti in jo je treba nadomestiti prek ogrevalnih teles.

Kroženje ogrevalne vode po ogrevalnih telesih omogoča obtočna črpalka. Najpogosteje uporabljamo t.i. inteligentne črpalke, ki omogočajo nastavitev ustrezne višine tlaka in pretoka, kar omogoča prilagajanje razmeram v omrežju in zmanjšano porabo energije. Ločimo tri sisteme regulacije preko obtočnih črpalk, in sicer:

  • črpalka z možnostjo nastavitve regulacije s proporcionalnim diferenčnim tlakom, pri kateri razpoložljivi tlak z večanjem pretoka narašča;
  • črpalka, ki vzdržuje konstantni diferenčni tlak, ne glede na njeno pretočno obremenitev;
  • črpalka z vzporedno karakteristiko, pri katerih se razpoložljiva tlačna razlika prilagaja potrebam ogrevalnega sistema.

Najpogosteje uporabljana je regulacija s proporcionalnim diferenčnim tlakom. Poleg črpalke je priporočljiva namestitev omejevalnikov pretoka ali regulatorjev tlačne razlike, ki omogočajo uravnoteženje ogrevalnega sistema in zagotavljajo enakomeren pretok ogrevalne vode skozi vsa ogrevalna telesa po celotnem prostoru.

Regulacija temperature ogrevne vode je centralna, poteka preko dveh tipal, enega nameščenega zunaj objekta in drugega, ki je nameščen znotraj centralnega ogrevalnega sistema. Poleg tipal za regulacijo temperature ogrevne vode se uporablja še termostatski ventil, ki omogoča natančnejše vzdrževanje želene temperature, s hitrejšo odzivnostjo na spremembe v temperaturi. Regulatorji uravnavajo temperaturo grelnih teles tako, da je v bivalnih prostorih stalna in v grelna telesa dovajajo le toliko toplotne energije, kolikor je je v tistem trenutku potrebne za ogrevanje prostora. Z dobrim regulatorjem centralnega ogrevanja lahko zmanjšamo porabo goriva za 15 do 25 %.

Temperaturo v bivalnih prostorih uravnavamo preko sobnih termostatov. Sodobni temperaturni termostati imajo tritočkovno zvezno delovanje in delujejo v kombinaciji z motornim pogonom in mešalnim ventilom. 

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog