Delovanje klimatizacijskega sistema

Eden najprimernejših sistemov za vzdrževanje primerne temperature in relativne vlažnosti v prostoru ter menjavo in čiščenje zraka je klimatizacija. Vsak klimatizer je v osnovi toplotna črpalka, ki črpa toploto iz zraka v prostoru, ki ga ohlajamo in jo preko zunanje enote oddaja v okolico. Pri pisarniških in bivalnih prostorih so uveljavljeni predvsem individualni klimatizerji in mobilni klimatizerji. Individualni klimatizerji v ločeni izvedbi imajo dva dela. V prostoru, ki ga želimo ohlajati, je nameščen hladilni del z ventilatorjem, termostatom, regulacijo in pripadajočo elektroniko. Zunaj stavbe je nameščem vroči del s kompresorjem in izmenjevalcem ter ventilatorjem. Oba dela sta med seboj spojena s cevmi, po katerih se pretaka hladilno sredstvo, hkrati pa je treba poskrbeti za namestitev primernega odvajanja kondenzata iz uparjalnega dela naprave, po možnosti v bližnji jašek ali cev meteorne vode. Zunanja enota mora biti nameščena na senčno stran objekta, s čimer preprečimo pregrevanje in direktno sončno sevanje na zunanjo enoto, kar poveča izkoristek naprave. Notranja naprava mora biti nameščena tako, da vpihujemo zrak pod strop, hladen zrak se pod stropom umiri in pada proti tlom, toplejši zrak pa izriva proti hladilni napravi. S tem preprečimo občutek prepiha v prostoru. Mobilni klimatizerji so naprave v enem kosu, kjer ni potrebna posebna inštalacija. Toploto, ki jo odvzamejo zraku v prostoru oddajajo v okolico tako, da preko posebne cevi izpihujejo vroč zrak.

Najpomembnejše pri izbiri klimatizerja je, da izberemo takega s primerno hladilno močjo. Hladilna moč pomeni, koliko toplote je klimatizer sposoben odvesti iz prostora v določeni časovni enoti. Hladilna moč se izraža v W ali kW. Na potrebno hladilno moč vplivajo:

  • velikost prostora,
  • osončenje,
  • velikost in število oken in vrat,
  • izolacija sten in stropov,
  • moč dodatnih virov ogrevanja
  • število ljudi v prostoru.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog