Vodič

Ogrevanje sanitarne vode s soncem

Električna energija je predraga in predragocena za segrevanje vode. Priključna moč vseh električnih bojlerjev skupaj v Sloveniji presega 1 GW (1.000.000.000 W), kar je precej več, kot je električna moč jedrske elektrarne Krško. Če bi potrošniki hkrati vključili vse vgrajene električne bojlerje, ne bi zadoščala niti JEK2 ali TEŠ6. Na srečo vsi hkrati ne vključimo bojlerjev, zato se poraba elektrike za ogrevanje vode razporedi preko celega dne. Ampak namesto z elektriko lahko grejemo vodo tudi s sončno energijo. Ko bi vse stavbe, ki imajo ustrezno lego, imele vgrajene toplovodne sprejemnike sončne energije, ne bi bilo potrebe po načrtovanju dveh gigantskih spornih elektroenergetskih objektov. Prednost naj ima ogrevanje sanitarne vode z energijo sonca. Le kadar to ni mogoče, je dopustna raba drugih obnovljivih virov energije ali toplotnih črpalk, fosilna goriva le izjemoma.

 

Koliko vode je potrebno segreti?

Raba tople vode je odvisna od bivalnih navad in potreb posameznikov. Pričakovana dnevna raba tople vode temperature 60°C je med 40 l in 80 litrov na osebo. Rabimo jo za osebno higieno in osnovna gospodinjska opravila (pranje, pomivanje, kuhanje…). Topla voda bolje raztaplja maščobe in umazanijo kot hladna, zato je nemotena oskrba s toplo vodo pomembna tudi iz higienskega in zdravstvenega vidika. Cena energije in posledično tudi tople vode vztrajno raste, zato se lastniki stanovanjskih hiš vse pogosteje, tudi iz ekonomskih in ne le ljubiteljskih razlogov, odločajo za pripravo tople vode s sprejemniki sončne energije. Vedno pogosteje opažamo sončne sprejemnike, ki ogrevajo sanitarno vodo skoraj brezplačno, tudi na večstanovanjskih stavbah, saj se investicija hitro povrne, sistemi pa so uporabni še dolga leta.

 

Električni bojlerji so v novogradnjah prepovedani!

Gradbena zakonodaja, ki velja za novogradnje in adaptacije, je stroga, še strožja prihaja. Prepovedana je raba električnih bojlerjev (razen redkih izjem, ki pa ne veljajo za gospodinjstva). Kakšna izbira torej ostane novograditeljem? Predvsem obnovljivi viri energije. Poudarek naj bo zlasti na rabi sončne energije. Za 4 člansko družino potrebujete 6 m2veliko površino ploščatih sprejemnikov sončne energije, vgrajene na južni strešini in 300 l hranilnik tople vode (velikost sistema je ocenjena glede na pričakovane navade uporabnikov in učinkovitost sistema). Projekt vgradnje sončnega sistema naj vam naredi projektant, vgradi pa naj dober izvajalec. Pri obeh zahtevajte reference. Finančni vložek v sončni sistem se povrne prej kot v 4 letih s pomočjo ugodnega kredita ali nepovratnih sredstev. Če vgradite malo večji sončni sistem, lahko s soncem celo dogrevate stanovanjske prostore v prehodnih obdobjih. Kakovostne sprejemnike sončne energije lahko občutno ceneje naredite v samogradnji, v projektu ENSVET.

 

Izbira med ploščatimi in vakuumski sprejemniki sončne energije

Prednost imajo sodobni učinkoviti ploščati SSE s selektivnim nanosom, antirefleksnim steklom in dobro toplotno izolacijo. V stavbah, ki imajo manj ugodno lego ali lokacijo za rabo sončne energije, je morda primerneje, da namesto ploščatih sprejemnikov sončne energije vgradite vakuumske sprejemnike. Naj odloči projektant. Vakuumski sprejemniki so ob slabših pogojih (nižje zunanje temperature, manj intenzivno sevanje) energijsko učinkovitejši, vendar so dražji in bolj občutljivi, vendar ob dobrih pogojih manj učinkoviti od ploščatih. Pa tudi med samimi vakuumskimi SSE je veliko razlik: pretočni, protitočni in U-cevni sistemi se počasi umikajo toplotnim cevem, se pa tudi razlikujejo glede izvedbe steklene cevi, v kateri je vakuum. Nemška potrošniška organizacija opozarja na občutljivost vakuumskih sprejemnikov: primerjali so več sistemov ploščatih in vakuumskih sprejemnikov sončne energije, dosegljivih na nemškem trgu. Vakuumski sistemi so pokazali neodpornost na temperaturne šoke.

 

Zahtevajte strokovni nasvet

Burne polemike o nujni novi termoelektrarni in novi nuklearki je primerno usmeriti v rabo obnovljivih virov energije. Če bi vsaka primerna streha lovila sončno energijo, bi bile potrebe po gradnji elektroenergetskih gigantov manjše. Pri izbiri sončnega sistema za gretje vode morate upoštevati število oseb v gospodinjstvu in njihovo povprečno dnevno porabo tople vode, število odjemnih mest, vir energije pozimi in poleti, vrsto stanovanjskega objekta, reference proizvajalcev, garancijsko dobo, servis, prijaznost uporabniku in okolju… Univerzalnega navodila za izbiro sistema ni. Optimalni sistem naj bo usklajen z naravnimi danostmi okolice, potrebami uporabnikov in značilnostmi stavbe. Prepričan sem, da lahko občutno zmanjšate svojo rabo tople vode in energije za segrevanje, s tem pa tudi znižate izdatke ter razbremenite okolje. Načrtovanje sončnega sistema prepustite projektantu. Za strokovni nasvet se oglasite v Energetsko svetovalni pisarni v vaši bližini ali poglejte na spletno stran www.ensvet.si. Poiščite tudi finančno pomoč. Če je ne nudi vaša občina, jo boste morda našli na Eko skladu,www.ekosklad.si.
 
Matjaž Valenčič,
energetski svetovalec,
[email protected]
Nastanek besedila avgust 2012.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog