Vodič

Obrezovanje jagodičevja (ribez, maline, borovnice, kosmulje)

Pri vzgoji jagodičevja (maline, ribez, kosmulje, borovnice) je cilj oblikovanje odprtih grmov z zadostnim številom rodnih poganjkov, na katerih bo pridelek. Pomembno je, da jim namenimo dovolj prostora za nemoteno rast. Črni ribez potrebuje do 3 m2, ameriške borovnice pa se z leti sploh razrasejo v mogočne grme. Celo nekoliko senčna rastišča niso ovira za vsakoletni pridelek zdravih jagod, ki jih lahko uživamo v času, ko drugega sadja še ni. Grme oblikujemo v času mirovanja, gosto enoletno rast pa redčimo med rastjo.

Da bomo pri rezanju in vzgoji grmov uspešni, moramo poznati rodni les. Vse vrste rodijo na enoletnih poganjkih, razlika pa je glede starosti ogrodnih vej. Za zadovoljivo kakovost in količino pridelka jih moramo pravočasno izrezati in nadomestiti z mladim ogrodjem. Približno 20 let je zgornja starostna meja večine jagodičastega sadja, z izjemo ameriških borovnic, ki v ustreznih rastnih pogojih dočakajo tudi 50 in več let.

Črni ribez rodi najkakovostnejše grozde na enoletnih poganjkih, ki se razvijejo na dve in triletnem lesu. Z rezjo skrbimo za redčenje starejšega lesa, kjer so manj kakovostni rodni brsti, grozdiči so manjši, drobnejše pa so tudi jagode. Tudi poganjki, ki poženejo iz koreninskega vratu (iz tal), so največkrat brez rodnih brstov. Če jih pustimo, postanejo naslednje leto dveletni, enoleten les, ki bi iz njih pognal, pa bi že imel rodne brste. Vendar vse enoletne rasti ne moremo puščati, saj zgostijo rast in jemljejo energijo, obstaja pa tudi večja verjetnost pojava glivičnih bolezni. Za razliko od črnega ribeza rodi rdeči ribez tudi na tistih enoletnih poganjkih, ki poženejo iz starejšega lesa. Kljub temu ogrodje vzgoje zamenjamo po osmih letih oz. ob znakih upadanja kakovosti in količine pridelka. Tudi tu so enoletni poganjki, ki poženejo iz koreninskega vratu, praviloma nerodni, zato jih izrezujemo ali uporabimo za nadaljnjo vzgojo. Podoben rodni les ima tudi kosmulja in josta, zato ravnamo enako. Ameriške borovnice prav tako razvijejo plodove na enoletnih poganjkih, ki poženejo iz dveletnega lesa in so nameščeni v zgornji tretjini poganjka, zato enoletnega lesa ne krajšamo.

Črni ribez ima specifičen okus, ki nam je lahko všeč ali ne. Vzgoja se začne že ob sajenju, sadimo pa ga nekoliko globlje, kot je bil posajen v drevesnici. Obstoječe poganjke odrežemo tik nad tlemi, da bo rastlina oblikovala dovolj razrasel in širok grm. Številne poganjke, ki poženejo kasneje v rasti, zredčimo, predvsem pa odstranimo vse slabotne in usmerjene v notranjost grma. Ob zimski rezi naslednje leto pustimo 4 poganjke, druge pa izrežemo. Enoletne poganjke, ki poženejo v času rasti, pustimo do druge polovice leta, nakar izberemo štiri najprimernejše, ostale pa izrežemo. Zdaj imamo v grmu osem poganjkov, od tega je polovica dveletnih in polovica enoletnih. Enako postopamo tudi v prihodnje, dokler ne pride čas za izrezovanje 4 letnih poganjkov, ki so se že izrodili. Če še vedno lepo rodijo, jih pustimo še kakšno leto, potem pa jih nadomestimo z mlajšim lesom. V primerno vzgojenem grmu črnega ribeza je tako vedno dovolj kakovostnega rodnega lesa; ¼ enoletnega, ¼ dvoletnega, ¼ triletnega in ¼ štiriletnega.

Podobno kot črni ribez oblikujemo tudi grm rdečega ribeza, ogrodje z rodnim lesom pa pustimo nekoliko dlje. Navadno je to 6 do 8 let, lahko tudi kakšno leto več. Dokler ne začnemo s pomlajevanjem grma, izrezujemo vso enoletno rast, ki požene iz tal. Za debelejši pridelek se obnese tudi krajšanje enoletnih rodnih poganjkov na samo nekaj brstov.

Pri vzgoji kosmulje ravnamo podobno, kot pri rdečem ribezu, vzgoja joste pa ne odstopa bistveno od opisanega pri črnem ribezu. Velja omeniti le rodni les. Na krajših enoletnih poganjkih so rodni brsti razporejeni po celotni dolžini, pri daljših pa zgolj v zgornji tretjini. Z izjemo rdečega ribeza pri ostalih jagodastih grmovnicah enoletnih poganjkov ne krajšamo.

Ameriških borovnic takoj po sajenju praviloma ne režemo. Izrežemo le poškodovane in zakrnele poganjke. Prvo leto odstranimo vse cvetove, da se rastlina lepo prime in da ni nepotrebnega izčrpavanja zaradi pridelka. Naslednja leta cvetov ne trgamo več, prvi pridelki pa bodo ravno pravšnji za pokušino. V štirih leti po sajenju požene 6 do 8 krepkih poganjkov, ki tvorijo ogrodje rodnega grma. Podobno kot pri vzgoji rdečega ribeza jih po šestem letu zamenjamo z novimi mlajšimi poganjki. Enoletnih poganjkov ne krajšamo zaradi rodnih brstov, ki so na vrhu rasti.

Ribez in ostalo jagodičevje lahko vzgajamo tudi z visokim deblom. Ogrodne veje oblikujemo na določeni višini debla, slabost vzgoje pa je stalno odganjanje enoletnih poganjkov po vsej dolžini debelca. V prodaji so tudi cepljene sadike, kjer se kot podlage uporabljajo posebni ribezi. Značilno zanje je, da ni stranske rasti, zato je steblo lepše. Tudi črni ribez in kosmulje lahko vzgajamo z visokim deblom, primerna podlaga za oblikovanje stebla pa je lahko kar ukoreninjeni potaknjenec joste. Tovrstne oblike so izjemno zanimive in lahko poživijo vhode in druga izpostavljena mesta v vrtu, sploh če jih posadimo v lepe posode.

Maline in robide rodijo na enoletnih poganjkih, ki vsako leto poženejo iz koreninskega vratu ali korenin. Te moramo razlikovati od poganjkov tekočega leta, na katerih bo pridelek prihodnje leto. Vso rast lahko speljemo na primerno nameščeno oporo in že med letom ločimo rozge; letos rodne na levo, rodne prihodnje leto pa na desno stran. Po obiranju se rodne rozge posušijo, izrežemo pa jih pri tleh ob osnovi izraščanja. Močne rozge tekočega leta lepo razporedimo in po potrebi zredčimo, odstranimo pa tudi vse šibke in poškodovane. Pri sortah, ki rodijo dvakrat, letošnjih poganjkov ne smemo izrezati, ker bodo rodili še naslednje leto. Spomladi preveč razraslo rast skrajšamo in odstranimo od mraza poškodovane vrhove.

Rezanje jagodičevja je v primerjavi s sadnim drevjem, kjer si moramo pomagati tudi lestvijo in plezanjem, manj naporno. Paziti moramo le, da ne pomešamo nekaj pomembnih razlik glede časovnega puščanja ogrodnih vej in krajšanja enoletnih poganjkov. Ob ustreznem gnojenju in rezanju grmov nas bodo razveseljevali s pridelkom še na mnoga leta.

Robert Mabič

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog