Vprašanja - Upravljanje stavb
Število ustreznih rezultatov: 387
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Rezervni sklad in vplačilo za novo stanovanje v obnovljeni stavbi? (alt4)
V bloku starem cca 50 let je bilo šest stanovanj. Stanovalci so v zameno za obnovo stavbe podjetju odstopili podstrešje, v katerem so se izgradila 3 nova mansardna stanovanja in eno izmed teh sem kupil. V stavbi so bila zamenjana vhodna vrata, celotno ostrešje z novo kritino, žlebovi, dimniki, fasada ter obnovljeno (prepleskano) stopnišče. Ker je obnovo financiralo omenjeno podjetje, je v rezervnem skladu ostalo preko 10.000 eur. Zanima me, če moram kot novi lastnik prispevati v stanovanjski sklad, ker sem kupil novo stanovanje (verjetno ne bo šlo, ker je stanovanjski sklad vezan na stavbo in ne stanovanje)? In ker je bila stavba generalno obnovljena, sem nekje prebral, da pade njena starost na 5 let in se posledično 5 let ne plačuje v stanovanjski sklad? ... (SLONEP)
Ključ delitve stroškov za kontrolo gasilnih aparatov? (Martina)
Po kakšnem ključu se deli stroške pregleda gasilnih aparatov v večstanovanjski zgradbi? ... (SLONEP)
Ali upravnik bloka pravilno posluje? (Bogdan)
Nikakor nisem zadovoljen z upravnikom bloka, ker kar naprej dodaja neke stroške kot popravila oz. obnova. Po moje počne napak, ker veliko bi lahko naredili sami, pa vedno išče izvajalce v obliki S.P. ali podjetij. Verjamem, da ne rabim razlagati, zakaj. Pleskanje stopnišča manjšega bloka lahko sam naredim v enem dnevu, pa nikakor ne dovoli, ker mora vse narediti usposobljen izvajalec. Tudi zamenjava dotrajanih tlakovcev pred blokom ni znanost. Zame so to pravljice. Sem edini v bloku, ki sem se spustil malo v te stvari in sedaj sem mu trn v peti in me ignorira. Ostale stanovalce je naštudiral, ker ali imajo veliko denarja ali pa se sploh ne zanimajo za te stroške. Jaz osebno pa ne mislim plačevati po 20, 30 € na mesec za neke kvazi stroške, katerih sploh ni, le na papirju so. Zakonov na to temo sem že kar nekaj prebral in povsod so dejansko napisani tako, da je upravnik zaščiten, ker rabiš večino ali še več soglasij. Zanima me, ali je upravnik dolžan imeti z mano individualni sestanek na temo stroškov v bloku, ker na skupnem sestanku spretno nagovori tiste, ki jih je psihološko naštudiral in tako si pridobi večino, kar pa v manjšem bloku, sploh ni težko. Saj mi po zakonu sploh ne bi rabili upravnika, pa vendar se ga ne moremo znebiti, ker rabimo večino! Pa še nekaj. Upravnik hoče na vsak način izsiliti obnovo fasade (barvanje in obnova okrušenih delov). Zbral je tudi po zakonu zadovoljivo število ponudnikov, vendar cena je bila milo rečeno previsoka. Sploh noče slišati, da tudi sami pridobimo morebitne izvajalce. Še zadnja zadeva. Investicijski ali rezervni sklad. Po moje mora upravnik razložiti, zakaj se je odločil za takšno cifro kot se je, ne pa da jo kar pripopa na položnice in napiše - zbiranje. ... (SLONEP)
Montaža klime in potrebna dovoljenja? (karlina)
Kakšen je možen postopek za montažo klime z zunanjo enoto v večstanovanjskih hiši, če se s tem strinja le 40 % stanovalcev. ... (SLONEP)
Zavlačevanje podpisa pogodbe o medsebojnih razmerjih? (Biba)
Zanima me, ali je predpisana kakšna kazen za večstanovanjsko stavbo oz. za lastnika, če ni podpisane pogodbe o medsebojnih razmerjih in ne hišnega reda. Naš NO vključno z upravnikom tega namreč v šestih letih niso naredili. ... (SLONEP)
Lastništvo stanovanja v večstanovanjski zgradbi? (Gogi)
Ali se lahko upravnik sklicuje na ZK in onemogoči udeležbo na sestanku osebi, ki ima z darilno pogodbo urejeno lastništvo stanovanja, ni pa še vpisano v ZK? Kako je potem tudi glede vprašanja vpogleda v delovanje upravnika na podlagi zgornjega problema? ... (SLONEP)
Kako dolgo čakati na odgovor upravnika? (stojan)
Zanima me, koliko časa ima upravnik, da odgovori na vprašanje lastnika stan. Enote, po tem, ko mu je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z upravljanjem stavbe in kje je to morebitno določeno? ... (SLONEP)
Podatki od upravnika in NO kot informacija javnega značaja? (S.F)
Ali lahko zahtevam podatke od upravnika in nadzornega odbora na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja? ... (SLONEP)
Ali je upravnik dolžan izvajalcem redno plačevati? (Jure)
Storitve zunanjih izvajalcev, ki so povezane z vzdrževanjem objekta, plačuje neposredno upravnik (z njim v imenu stanovalcev je sklenjena pogodba z izvajalcem). Ali je upravnik dolžan izvajalcem redno plačevati, glede na to, da obstaja možnost, da so nekateri lastniki neredni plačniki. Ali je "plačilna disciplina" upravnika njegova diskrecijska pravica? ... (SLONEP)
Kje je dovoljen videonadzor v večstanovanjskih stavbah? (j.pro.)
V Bloku imamo videonadzor. Ali lahko kamera snema vhode v stanovanje in dvigalo? ... (SLONEP)
Postavljena vprašanja nadzornemu odboru? (Blanka)
Nadzornemu odboru večstan. hiše sem poslala dopis v katerem želim odgovore na vprašanja o pogodbi o meds. razmerjih, hišnem redu, zahtevala tudi fotokopije računov, ki bi si jih skopirala na lastne stroške, ter pojasnila glede nekaterih stroškov, vendar tega nisem prejela. Bojim se, da se bo NO izgovarjal na upravnika, upravnik pa ker sem dopis poslala NO in ne direktno k njemu, na nadzorni odbor. Kdo je pristojen odgovarjati na vprašanja etažnih lastnikov v tem primeru? ... (SLONEP)
Ali upravnik lahko objavi seznam lastnikov na javno dostopnem mestu? (Sanja)
Ali je upravnik večstanovanjske stavbe upravičen do tega, da objavi seznam vseh lastnikov stanovanj in številk stanovanj na oglasni deski, ki je dostopna vsem (tudi nestanovalcem)? ... (SLONEP)
Problemi z upravnikom stanovanj? (ANERI)
Živimo sredi mesta Hrastnik v stavbi stari 25 let. Stavba ima tri vhode in le naš vhod ima dvigalo. Naš upravljavec je Domex d.o.o. s katerim imamo večne probleme. Ker smo lastniki stanovanj v manjšini se do nas vede, kot, da nas ni in negira vsa naša priporočila. Na našem delu stavbe je fasada zelo v slabem stanju in upravljavec ne naredi nič v zvezi z njo. Naj povem, da vsem sosedom višje nad mano že vrsto let zamaka zaradi tega, a upravljavec kot "dober gospodar" še vedno nič ne ukrepa. Njihov odgovor je, da moramo varčevati za streho, ki pa jo bo potrebno tudi zamenjati. Jezi nas tudi, da pa medtem vsa popravila z dvigalom potekajo brez našega vedenja in zanima me tudi izračun stroškov glede dvigal, saj meni obračunajo stroške po kvadraturi stanovanja in ne po št. družinskih članov, kar bi mi bilo bolj logično. Sem edini lastnik 72 kvadratnih metrov velikega stanovanja, z dvigalom se vozimo zelo malo, saj smo v drugem nadstropju plačam vedno največji delež stroškov v vsej stavbi, kljub temu, da pa se drugi vozijo vsakodnevno in je v stanovanjih po več družinskih članov. Je ta izračun pravilen? Zanima me, kaj lahko naredimo v našem primeru, kako lahko vplivamo na upravnika, da sanira fasado, da ne bo še večje škode na objektu in stanovanjih in kako naj vzpostavimo pravila igre, da nas bodo upoštevali pri vseh delih? Pa sam izračun za stroške v zvezi z dvigalom me zanima - kaj je pravilno, da vzamejo za osnovo velikost stanovanja ali število družinskih članov? Na koga se lahko še obrnemo za nasvet ali pomoč? ... (SLONEP)
Plačevanje čistilke skupnih prostorov? (mirko)
Ali je upravnik kazensko ali bilo kako drugače odgovoren, če s privolitvijo večine etažnih lastnikov pobira denar oziroma preko računa zaračunava stanovalcem za čiščenje skupnih prostorov in ta denar v enakem znesku in preko računa nakaže fizični osebi, ki brez registrirane dejavnosti opravlja čiščenje skupnih prostorov v nekem bloku. Ali gre v danem primeru za kakšne kršitve?... (SLONEP)
Ali lahko sama obnovim del fasade na večstanovanjskem bloku? (sandra)
Blok je iz leta 1976 in vsako leto se borimo s plesnijo in mokrimi stenami. Zanima me, ali lahko sama obnovim zunanje stene oz. fasado na bloku mojega stanovanja? ... (SLONEP)
Obnova večstanovanjske hiše in problem soglasja? (Miko)
Kako si lahko pomagamo sami, če večina stanovalcev ne soglaša z obnovo toplotne izolacije strehe in fasade v starejšem večstanovanjskem objektu? ... (SLONEP)
Višina stroškov upravljanja? (STROŠEK UPRAVLJANJA)
Zanima me, ali je zakonsko določena višina stroškov upravljanja v večstanovanjski hiši? Strošek je bistveno večji kot v drugih blokih. ... (SLONEP)
Upravnik zaračunava upravljanje garaž? (Jani)
Sem lastnik dveh garaž v več stanovanjskem bloku. Pri prejetju položnice za tekoče stroške, sem prejel še dve položnici z zaračunanim upravljanjem garaž v znesku 1.96 €. Zanima me, ali upravnik upravičeno zaračunava upravljanje garaž? Če si pravilno razlagam 23. člen - Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, bi me upravnik lahko bremenil samo za obratovalne stroške, ki so dejansko povezani z uporabo garaž (elektrika...). ... (SLONEP)
Soglasje za skupne dele? (Tatjana)
Živim v večstanovanjskem objektu in imam v izključni uporabi del skupnega zemljišča. Ob vselitvi smo vsi stanovalci podpisali soglasje, s katerim dovoljujemo med drugim tude zasteklitev skupnih delov atrijev, ki so drugače v izključni uporabi lastnikov stanovanj in so oštevilčeni in tudi del splošnih pogojev. Soglasje je bilo sprejeto s 100 % večino, in je del sklepa (na njem se je podpisovalo soglasja za več stvari). Sedaj, po več kot enem letu od podpisov in sprejetju sklepa, so se trije stanovalci odločili soglasje umakniti. Ali lahko zato soglasje pade, čeprav je bilo za veljavnost sprejeto 100 % število glasov? Ali ni v takem primeru za razveljavitev soglasja, ki je del veljavnega sklepa, potrebnih ravno tako 100 % podpisov? ... (SLONEP)
Problemi pri upravljanju večstanovanjske stavbe... (Izidor Vindis)
Že leta smo lastniki v večstanovanjski stavbi, katere upravnik je SUPRA –STAN (Kolenc Bojan). Vzdrževanje stavbe je katastrofalno in le redko bi našli še stavbo v podobnem stanju. Problem je, da lastniki stanovanj v takšni stavbi, stanovanje le s težavo prodajo ali pa sploh ne, ker pač notranjost objekta zgleda obupno. Tako se npr. že vse od leta 1977 ni zamenjala kabina dvigala, elektronika, stene so popleskane obupno, nabiralniki itd. Kaj lahko lastnik posameznega stanovanja sploh ukrepa oz. naredi, da bi se te stvari lahko popravile. Človek bi pričakoval, da bo upravnik stavbe tisti, ki bo skrbel za čimbolj zgledno vzdrževanje objekta, pa temu še zdaleč ni tako. Poleg tega ni nobene prave kontrole, kam se denar steka in kako se troši. Vsaj kot lastnik stanovanja nimam tega vpogleda. Kaj se lahko sploh stori, v kolikor določena oseba v bloku namerno uničuje notranjost objekta, ki je sedaj tudi posredno last lastnikov. Ali je dolžan upravnik nastalo škodo sanirati in povrnitev stroškov zahtevati od te osebe? Kako pridobiti ustrezne dokaze uničevanja itd. ... (SLONEP)
Kaj določa poslovnik nadzornega odbora etažnih lastnikov? (Darko)
Prosim vas, da mi sporočite, kje lahko dobim poslovnik o delu nadzornega odbora etažnih lastnikov, oz. kakšne pristojnosti ima nadzorni odbor glede odločanja. ... (SLONEP)
Delitev stroškov v hiši s štirimi stanovanji? (gopak)
Živimo v dvojčku, ki je razdeljen na 4 stanovanjske enote, kjer je potrebno obnoviti streho. Trije lastniki se strinjajo s popravilom, eden ne. Ali je dolžan kriti stroške obnove in kako se razdelijo stroški glede na stanovanja, do sedaj ni nobenega pisnega dogovora o načinu delitev. ... (SLONEP)
Napačna razdelitev obratovalnih stroškov zaradi malomarnosti upravnika? (Petra)
S 15.7.2010 sem postala lastnica stanovanja v bloku in takoj takrat sem upravniku poslala kupoprodajno pogodbo in nato od njega prejela v podpis Pogodbo o upravljanju in obrazec o številu oseb v stanovanju. Vse sem izpolnila oz. podpisala ter poslala nazaj. Računa za upravljanje pa potem ni in ni bilo. Po dveh mesecih sem končno priklicala osebo, ki je odgovorna za naš blok in ugotovila, da upravnik očitno nima mojih dokumentov (sklepam, da so jih založili oz. izgubili). Naknadno sem jim še enkrat poslala vse zahtevane dokumente, sedaj pa sem prejela račune za nazaj, kjer pa so mi obračunali, da v stanovanju živi 6 oseb in ne 1, kot je razvidno iz obrazca (kot da obrazca ne bi dobili in so mi zaračunali max. število oseb). Zanima me, kaj lahko storim s položnicami v tem primeru? Moram te račune plačati? Lahko podam reklamacijo in če da, kam? ... (SLONEP)
Kako se pravilno obračunava ogrevanje stanovanja? (tanja)
Smo podnajemniki v cca. 70 m2 velikem stanovanju. Med zimo mesečno plačujemo ogrevanje stanovanja, porabo vode in ostale stroške kot so upravljanje kotlarne, elektrika na stopnišču, vse okoli 220 eur na mesec. Naše stanovanje se nahaja v pritličju na nesončni legi, z vseh strani so samo zunanji zidovi, zaradi tega je izredno mrzlo. Nekje sem zasledila, da so to nekateri izmed dejavnikov, zaradi katerih ti lahko upravitelj prizna zmanjšanje stroškov ogrevanja. Zanima me, ali je to res. ... (SLONEP)
Vplačevanje v rezervni sklad za pravno osebo? (Igor)
Ali je za pravno osebo v večstanovanjski stavbi kaj drugače glede obveznega plačevanja v rezervni sklad. Dobil sem neki namig, da naj bi bilo mogoče plačevanje v enkratnem znesku, pač takrat, ko bo dejansko bila neka investicija? ... (SLONEP)
Vpis etažne lastnine in povrnitev stroškov? (Charlie9)
Imam stanovanje v bloku. Ker se s sostanovalci nismo uspeli uskladiti za skupinski vpis sem pred časom preko svojega odvetnika vložil na sodišče zahtevek za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Po plačilu sodne takse in odvetniških stroškov sem odšel do našega upravitelja (pravne svetovalke) in jo povprašal, če lahko podam zahtevek za povrnitev stroškov iz rezervnega sklada, kot naj bi določal zakon. Pravnica mi je dejala, da nikakor ne morem sam vložiti zahtevka, ampak more sodišče odrediti kateri stroški se bodo krili iz rezervnega sklada. Sedaj pa me zanima, če imam pravico do povrnitve stroškov iz sklada oz. kakšen je sploh postopek? ... (SLONEP)
Rezervni sklad in zamudne obresti? (Dario)
Zanima me, komu pripadajo zamudne obresti za obveznosti vplačil v rezervni sklad. Moje mnenje je, da so to ekstra prihodki rezervnega sklada. Od našega upravnika pa nismo še nikoli prejeli poročilao o tem! Ker ni takšnih prihodkov, predvidevam, da to pobere kar upravnik. Meni se to zdi pravno sporno. ... (SLONEP)
Kako iztožiti služnost poti na podlagi priposestvovanja? (KSENIJA)
Zanima me, kako in kje zapisati pravico priposestvovanja, kje in kako sprožiti postopek. Po 32-ih letih smo ugotovili, da dvorišče, ki vodi do naše poslovne stavbe, ni občinsko, ampak od nekega podjetja. Uporabljali smo ga služnostno, saj je edini prihod do naše poslovne stavbe. Urejali, pometali in čistili smo sneg pozimi.  ... (SLONEP)
Kako naj sankcioniramo nezmožnost sodelovanja z upravnikom? (Stanovanjski blok/ vhod)
Zanima me, na koga se lahko etažni lastniki, če upravnik pomanjkljivo izvaja s pogodbo določene naloge, obrnejo? Ali spodaj navedeno spada med kršitve zakonskih pristojnosti? Aktualni primeri: - kljub pretečenemu 1 letu izvajanja del in nalog (plačevanja za storitev) nimam podpisane pogodbe o sodelovanju, - dogovor o delitvi toplote ni pripravljen v izvodih za vsakega lastnika, ampak le 1 izvodu za oglasno tablo (zahteva pa se podpis vsakega posameznika - dodeljevanje pogodbenih nalog stanovalcem (delitev obvestil, pooblastil v podpis, spremljanje strokovnih delavcev, priprava foto dokumentacij ipd.) - na sestankih se izkazuje izjemno neskladje med stanovalci in upravnikom (nezmožnost sodelovanja). ... (SLONEP)
Po katerem predpisu upravniki zaračunajo stroške upravljanja? (bogdan52)
Po kateri tarifi-predpisu se zaračunajo stroški upravljanja? ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog