Vprašanja - Upravljanje stavb
Število ustreznih rezultatov: 387
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Kdo nosi plačilo stroška vzdrževanja dvigala in telefona v njem? (NN)
Kdo je plačnik stroška "vzdrževanje dvigala v večstanovanjskem objektu in tel. priključka v dvigalu", lastnika ali najemnik stanovanja?... (SLONEP)
Vpis sprememb statuta skupnosti lastnikov stavbe v sodni register? (Martin)
Zanima me, če je potrebno v sodni register vpisati tudi spremembe pri zboru članov skupnosti (npr. v primeru spremembe lastništva stanovanjske enote)?  ... (SLONEP)
Soglasje za vgradnjo klimatske naprave? (šejla)
V stanovanje smo pred dvema letoma montirali klimo, zdaj pa se sosedje pritožujejo, da jih to moti in zahtevajo soglasje. Ali je to potrebno, ker imamo v bloku samo enega etažnega lastnika in 2 podnajemnika, klima pa je že nameščena. Če potrebujem soglasje jaz, ali to pomeni, da ga tudi etažni lastniki za gradnjo drvarnice na skupnem zemljišču. ... (SLONEP)
Prepoved živali v večstanovanjski hiši? (Mirko)
Ali lahko hišni svet oz. lastniki v večstanovanjski hiši v hišnem redu prepovedo lastništvo psov? ... (SLONEP)
Kako je s plačilom stroškov večstanovanjski stavbi, če sem le lastnik kleti? (ALEŠ)
Sem lastnik zaprtega kletnega prostora v sosednji večstanovanjski hiši (shramba) do katerega mi je omogočen dostop le skozi garažna vrata (daljinec in ključ). Zanima me, ali sem dolžan plačati stroške, ki se tičejo izključno omenjene večstanovanjske hiše, kot so npr. barvanje igral, klopi, pranje garaže, zavarovanje, javljalce požarov ter skupno elektriko? ... (SLONEP)
Kako ukrepati proti upravniku zaradi hrupa toplotne postaje? (sly62)
Oglašam se vam s problemom brnenja in tuljenja v toplotni postaji. Ker sem že večkrat upravnika in hišnika opozoril na to težavo, a narejeno ni bilo nič, sem se odločil, da vas vprašam za nasvet. Imam stanovanje nad toplotno postajo in, ker je prišlo do okvare črpalke (tako pravi hišnik), ta precej brni in tuli. Je zelo moteče in neprijetno. Skorajda je nemogoče spati v dnevnem prostoru (je nad toplotno postajo). Že tri leta se dopisujem in pogovarjam z upravnikom, a vse je zaman. Prosim, če mi lahko svetujete, kaj še lahko naredim ali na koga se še lahko obrnem?... (SLONEP)
Obračunavanje odvoza smeti za psa? (nataša)
Od upravnika smo začeli prejemati strošek odvoza smeti za psa, in sicer v vrednosti 1/2 uporabnika. Komunalno podjetje izdaja račun za odvoz smeti upravniku, ta pa nam na en račun obračuna hladno vodo + upravljanje + čiščenje skupnih prostorov +... in vse kar je še strošek upravnika. Zanima me, če je v kakšnem pravilniku ali zakonu to razčiščeno in kako. Za čiščenje skupnih prostorov sem našla, o zaračunavanju odvoza smeti za hišne ljubljenčke pa ne. ... (SLONEP)
Določitev upravnika v nepravdnem postopku? (Olga)
Zaradi problemov v stan. bloku s šestimi stanovanji, smo trije lastniki stanovanj predlagali sodišču, da v nepravdni zadevi določi upravnika. Sodnica vztraja, da je določitev upravnika v nepravdnem postopku mogoča le, če ima zgradba več kot osem posameznih delov (118. čl. SPZ). Kam pa potem uvrstiti 3. odstavek 48. člena SZ? Kaj menite o tem problemu, saj smo potem ostali lastniki v nemogočem položaju v takih primerih. Kje je tu skrb države za vse državljane. ... (SLONEP)
Ali morajo biti položnice naslovljene na lastnika stanovanja? (Saša)
Sem lastnica stanovanja v Lenartu, kjer upravlja naš blok podjetje Servostan d.o.o. Zanima me, če so lahko položnice, ki jih mesečno izstavljajo, naslovljene na drugo ime (na mamino ime)? To pa zaradi tega, ker jih ona tudi plačuje. Če to ni izvedljivo, potem bi želela izvedeti, kje lahko to preberem, da se to res ne da. ... (SLONEP)
Prikaz stroškov upravljanja? (Marjeta)
Ali je upravnik na specifikaciji ob položnici dolžan prikazati shemo, kako obračunava stroške po novem stan. zakonu. Npr. po osebi, enoti, kvadraturi. Na naši položnici to ni razvidno in vse obračunano po nekem deležu v %, tako, da sploh ne vemo, kateri stroški so obračunani po osebi, enoti in kvadraturi in tako tudi ne vemo, ali je obračun pravilen ali ne. Npr. čiščenje skupnih prostorov je 0,6387 % delež. Ali je tako obračunavanje pravilno, ali mora upravnik prikazati specifikacijo po novem zakonu. ... (SLONEP)
Je možno zaobiti zahtevo za 100% soglasje lastnikov za izgradnjo nove strehe? (Mateja L.)
V stolpnici, v kateri je 40 stanovanj, želimo zgraditi novo streho, in sicer namesto sedanje terase postaviti "pravo" streho, torej streho z naklonom, strešno kritino. Zamenjava strehe je potrebna zaradi večnega zamakanja v najvišjih stanovanjih. Zavedamo se, da je za tak poseg potrebno soglasje vseh lastnikov, kar pa nas zelo skrbi. Zanima nas, ali je mogoče na kakšen legalen način zaobiti zahtevano 100 % soglasje lastnikov? Kajti iz izkušenj vemo, da se bo našlo nekaj lastnikov, ki soglasja ne bodo želeli dati, zato bomo še naprej trošili denar iz rezervnega sklada za neuspešne sanacije. ... (SLONEP)
Upravnik ne odgovori na reklamacijo njegovega računa? (Nana)
Upravnik mi je poslal račun za tekoči mesec. Na mojo pismeno reklamacijo, mi nikoli ni odgovoril. Zaračunava neupravičeno zamudne obresti. Prosim svetujte na katero inšpekcijo naslovim vlogo za ureditev tega primera? Ne maram plačevati odvetnikov in tudi ne sodišča! Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Poslovanje upravnika in zbiranje ponudb? (Koseze)
Pri izboru izvajalca nove fasade na bloku je upravnik podal samo 1 ponudbo, namesto 3, kot smo zahtevali in pridobil 51 % soglasje lastnikov (namesto 75 %) kot navaja novela stanovanjskega zakona. Ali smo dolžni plačati svoj delež od 117.600 € tudi tisti, ki smo bili proti takemu izboru izvajalca (4,2 % lastnikov)? Katera inšpekcija je pristojna za ukrepanje? ... (SLONEP)
Dolžnosti upravnika stavbe glede slabega ogrevanja? (Robi)
Sem lastnik stanovanja, ki je v 4. nadstropju (mansarda), ogrevanje mi že 4 leta ne deluje oziroma deluje slabo (odkar sem kupil stanovanje, letnik 2000), upravnika že vsa ta leta opozarjam, da imam v stanovanju pozimi največ 15 stopinj, a se nič ne premakne, na moje prošnje niti ne odgovarja, mi pa pridno pošiljajo položnice za upravljanje, na kateri je seveda tudi postavka ogrevanje. Kaj mi je storiti, stvar se vleče že četrto leto? ... (SLONEP)
Denarna kazen za zamenjavo dobavitelja električne energije? (Mimi)
Spoštovani! Kako je z upravičenostjo denarne kazni, ki jo zaračuna dobavitelj električne energije, če izbereš novega? Ljudmila. ... (SLONEP)
Dolžnost upravnika stanovanjskega bloka? (boki123)
Živim v stanovanjskem bloku, ki je last PIZ-a pokojninski sklad za nepremičnine. Imamo pa tudi upravnika bloka, in me zanima, kdo je dolžan ukrepati, če se med dvema stanovalcema vrši fizično nasilje, kajti trikrat me je že soseda fizično napadla, prišla je tudi policija in ji dala položnico, a to je za nekaj časa mir in potem me spet napada in zmerja. Zanima me, kdo je dolžan ukrepati? Najlepša vam hvala za odgovor,. ... (SLONEP)
Čiščenje stanovanjskega bloka? (boki123)
Živim v stanovanjskem bloku in za čiščenje hodnika in skupnih prostorov skrbimo sami in zato prihaja do nesoglasji, ker nekateri sploh ne čistijo, ko so na vrsti. Zdaj me pa zanima, če je sploh to dovoljeno, da si čistimo sami, ker sem nekje zvedel, da je baje prišel zakon, da se bo po blokih čistilo tako, da bo to izvajalo podjetje, ki je usposobljeno za te storitve. ... (SLONEP)
Solastnina in nov priključek za telefon in kabelsko TV? (NN)
Po sodni odločbi sem postala lastnica 1/4 hiše, v kateri sem že prej stanovala. Zanima me, ali moram imeti soglasje solastnika za nov telefonski priključek, za nov priključek za kabelsko TV. S solastnikom ni možna nikakršna komunikacija. ... (SLONEP)
Delitev stroškov po enoti? (sumi.za)
Prosim za hiter odgovor. Zanima me, katere stroške nam po novem mora deliti upravnik po enakih delih oz. glede na stanovanjske enote. V pogodbi o medsebojnih razmerjih nimamo nič natančno določeno. Prosim za hitro pomoč, kajti jutri imamo zbor etažnih lastnikov. Hvala, lp ... (SLONEP)
Rezervni sklad - vpogled prihodkov in odhodkov? (Dario)
Sredstva rezervnega sklada so na posebnem transakcijskem računu. Imamo etažni lastniki pravico na sedežu upravnika zahtevati vpogled v bančne izpiske tega transakcijskega računa? ... (SLONEP)
Kolizija med pogodbo o medsebojnih razmerjih in Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb ? (urška)
Kako razrešimo naslednje, nov Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb določa nekatere delitve stroškov drugače kot naša pogodba o medsebojnih razmerjih. Kje je rešitev?... (SLONEP)
Delitev stroškov pri nezasedenem stanovanju? (vito)
Starša sta lastnika stanovanja, v katerem pa ne živita, niti nimata podnajemnikov. Stanovanje prideta občasno pregledati (nekako 1x tedensko). Ali se po 28. členu Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb šteje, da je ta enota nezasedena in da ne plačujeta stroškov iz 27. člena? Ali pa je nezasedeno stanovanje tisto, ki še ni prodano? Kaj pomeni izraz sekundarno stanovanje? Če bi stanovanje uporabljala 6 dni na mesec, ali bi morala plačevati po 27. členu celotni delež, ali pa ustrezno manjši. Logično je namreč, da tisti, ki hodi po hodniku 6x na mesec, plačuje za čiščenje ustrezno manj, kot tisti, ki 30x na mesec. Iz pravilnika pa to ni razvidno. ... (SLONEP)
Delitev stroškov obnove strehe? (Darja)
Živim v mansardnem stanovanju in frčada v tem stanovanju zavzema večji del površine - okoli 70 m2. Ker je potrebna prenova strehe na pokriti mansardi, me zanima, če se le-to razdeli med vse stanovalce, ali moram to kot lastnik financirati sama. Dejansko pa mansardna streha predstavlja skoraj tretjino strehe bloka. Hišni svet trdi, da je to moj strošek, s čimer se nikakor ne strinjam. Poleg tega me zanima, ali leseni del frčade predstavlja prav tako fasado in jo je potrebno vključiti v obnovo. Dejstvo je, da plačujem mesečno za zbiranje sredstev za fasado 80 evrov in to naslednjih 5 let (to pomeni 6.000 evrov samo mojega prispevka) in ne bi rada na koncu ostala brez obnovljenega tudi mojega dela stanovanja, saj v mansardi praktično druge fasade skorajda ni. Hvala in lp.... (SLONEP)
Montaža merilnih naprav v bloku? (pro.sum)
V bloku si nekateri etažni lastniki želimo, da bi si na svoje radiatorje uredili individualne merilnike toplote, ker bi si radi bolj pravično razdelili stroške. Kakšno večino potrebujemo, obstaja za to kakšna pravna podlaga? Hvala. ... (SLONEP)
Uporaba kolesarnice in njena ureditev? (karo)
V bloku imamo veliko kolesarnico, ki pa je ne moremo uporabljati, ker je polna starih nevoznih koles? Kdo je pristojen, da izprazni oz. uredi kolesarnico, da jo bomo lahko uporabljali? Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Razrešitev upravnika? (Presidio)
Pozdravljeni. Kako lahko razrešimo upravnika, ki krši zakon, dviguje cene upravljanja, rezervnega sklada, itd.? Upravnik je sin, ki ima registrirano podjetje. Njegov oče ima podjetje za prodajo nepremičnin in ima v bloku delež 51 % in daje ta stanovanja v najem. To pomeni, da je večinski lastnik in ustreže vsem zahtevam upravnika. Vsi ostali lastniki stanovanj, bi želeli zamenjati upravnika, a imamo samo 49 % delež glasov. Prosim za pomoč. Že vnaprej hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Odstop rizika neplačil oz. upravljanje v imenu in za račun upravnika? (Bistra)
Spoštovani, pri kontroli prejetih računov smo etažni lastniki ugotovili, da upravnik za provizijo, ki jo prejme od dobavitelja sklepa pogodbe v svojem imenu in za svoj račun v višini 10 % ali tudi več. To utemeljuje s tem, da navaja, da mu to dovoljuje stanovanjski zakon (71. oz. 68/69 člen), da prevzema rizik neplačil. Ali to drži? ... (SLONEP)
Popravilo strešnega okna za izhod na streho in pokritje stroškov? (Tina)
Pozdravljeni! Živimo v večstanovanjski hiši – 3 stanovanja. Lastnik enega stanovanja je občina, enega stanovanja naša družina in tretjega stanovanja trije (1 sestra in 2 brata). Naše stanovanje se nahaja v 1. nadstropju, ostali dve pa v pritličju. Na strehi je začelo puščati strešno okno, ki služi za izhod na streho. Slučajno pa se to strešno okno nahaja v našem stranišču, saj gre za hišo staro več kot 60 let. Odločili smo se za zamenjavo. Občina je zahtevala predložitev treh predračunov in nato so izbrali zanje najugodnejšega ponudnika. Sedaj pa zahtevajo še podpise vseh ostalih lastnikov, da se lahko začne z delom. Tukaj pa se je stvar zakomplicirala – naša družina se strinja s tem, prav tako tudi občina in tudi eden izmed lastnikov tretjega stanovanja. Skupen delež vseh teh treh lastnikov znaša 74% (naša družina, občina, ena oseba iz tretjega stanovanja). Ostala dva pa tega ne želita podpisati in prispevati svojega deleža stroškov. Zato nas zanima, če je ta procent lastnikov, ki se s tem strinjajo zadosten za začetek del in kdo je odgovoren, da od ostalih dveh izterja sredstva za plačilo sorazmernega deleža? Za odgovor sem vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in vas prav lepo pozdravljamo! ... (SLONEP)
Ali moramo določiti upravnika stavbe? (Lejla)
Spoštovani! Zgradili smo 6 stanovanj in jih začeli prodajati. Do sedaj imamo prodani 2 stanovanji, sedaj pa nas zanima, ali je obvezno, da imamo že upravnika stavbe, saj bomo mi kot lastniki ostalih 4-ih enot. Sami urejamo določene stvari v notranjosti drugih stanovanj, sami čistimo hodnik in odvažamo smeti, drugih skupnih stroškov pa ni. Hvala in lp. ... (SLONEP)
Kako se delijo stroški dvigala? (Ida)
Spoštovani! Imam lokal z ločenim vhodom v večstanovanjski blok. Stanovalci imojo svoj vhod in tudi dvigalo. Ali sem dolžna plačevati stroške dvigala? Hvala in lep pozdrav. ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog