Vprašanja - Upravljanje stavb
Število ustreznih rezultatov: 387
Stran: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
Menjava azbestne kritine, ekokredit in dolžnost upravnika? (Janez)
V bloku smo se odločili, da bi zamenjali dotrajano azbestno streho. Upravnik se je strinjal, da bo priskrbel finančni načrt menjave ter uredil menjavo. Ugotovil je, da se mora za kredit na Eko skladu prijaviti vsak od stanovalcev posebej in ne skupnost stanovalcev. To se mi zdi zelo neverjetno, ker se stanovalci iz spodnjih etaž za menjavo strehe ne zanimajo in tudi finančnih sredstev za svoj delež menjave ne bodo pridobili sami. Zanima me, kaj je naloga upravnika v povezavi z menjavo strehe na bloku in ali je res, da upravniku ni potrebno narediti nič. Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Sprememba višine vplačila v rezervni sklad? (Višina plačila v RSklad)
Etažni lasniki želijo zaradi večjih vzdrževalnih del povečati višino zbiranja sredstev v rezervni sklad. Ker se vsi lastniki s tem ne strinjajo nas zanima višina % soglasji, da lahko pričnemo z zbiranjem višjega zneska v rezervni sklad. ... (SLONEP)
Plačevanje skupnih stroškov za ločen poslovni prostor? (Plačevanje skupnih stroškov)
Spoštovani, v več stanovanjskem bloku so v pritličju poslovni prostori. Prostori so popolnoma ločeni od skupnih prostorov stanovalcev. Niti poštnega predala nimamo v omenjenih prostorih, kaj šele kletne prostore. Dejansko nimamo s skupno elektriko, dvigali, beljenjem in podobnimi stroški nič. Zavedam se, da je popravilo fasade, strehe, čiščenje zarčnikov in dimnikov,.... tudi moj strošek. Ampak s prej omenjenimi stroški, pa nimam nič, saj tudi ključa vhodnih vrat nimam. Ali moram vseeno plačevati te stroške? ... (SLONEP)
Število oseb v stanovanju in poročanje upravniku? (Sašo)
Prosim za odgovor glede obveznosti sporočanja števila uporabnikov upravniku po novem Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb. Sem starejši in v stanovanju živim sam, vendar me občasno obiščejo sorodniki, ki mi pomagajo pri hišnih opravilih. Od upravnika sem dobil opozorilo, da so ga sosedje opozorili o večjem številu oseb, kar pa ne drži. Upravnik podaja mnenje o neprofitni najemnini in zaračunavanju števila oseb kot je predvideno za to kvadraturo in naj bi to bile tri osebe. Upravnik v svojem opozorilu navaja nadaljnje postopke oziroma sankcije, ki mu jih nalaga Zakon, vendar me zanima, kaj je resnično merodajno? Podatke sem že podal, ali sem dolžan še dodatno odgovoriti na njegov dopis? Ali lahko upravnik brez moje vednosti zaračuna oziroma na podlagi "pričevanja sosedov", ki posegajo v mojo zasebnost, sam določi število uporabnikov? Prosim za vaše strokovno mnenje. ... (SLONEP)
Plačilo upravnika? (leon)
Pozdravljeni, sem najemnik stanovanja v stanovanjskem bloku. Zanima me, kakšna je praksa plačila stroškov upravljanja. Ali ga plača najemnik ali najemodajalec? Hvala za odgovor, L. ... (SLONEP)
Pogodba o medsebojnih razmerjih? (TOMAŽ)
Pregledal sem vašo stran v vezi sklenitve pogodbe o mesebojnih razmerjih vendar imamo specifičen problem - gre za večstanovanjsko stavbo z 6 stanovalci - večina jih je kupila stanovanje okrog leta 60 kjer je prvotni lastnik cele stavbe, ki je prodajal stanovanje določal delitev stroškov po desetinah 2 stanovaji po 1 desetino, ostala 4 po 2 desetina. - vmes so se menjali lastniki dedovala stanovanja, ni več vseh pogodb -sklenjena je bila pogodba o mesebojnih razmerij s posredovanjem upravnika, katerega smo določili vendar nam je upravni pred 2 letoma sodelovanje odpovedal - glede na to da sedaj razmere niso urejen ne moremo se porazumeti o načinu delitve strošškov - nikje v ZK tudi ni določbe o lastniškem deležu na skupni stavbi ampak samo 6 enot z vrsto stanovanja, res pa da tudi kvadratura ni vpisan Skratka več problemo, skratka vprašanje, ali skleniti novo pogodbo, glede na to da obstaja nesoglasje je potrbeno zadevo reševati preko sodišča, obstaja kakšen obrazec za vlogo, kakšne dokumente predložiti ali se z zadevo obrniti na odvetnika. Hvala in lp ... (SLONEP)
Delitev stroškov upravljanja v najemniškem stanovanju? (BoDaAl)
Pozdravljeni! Zanima me, kdo naj bi plačeval lastniške stroške stanovanja? Prejemamo namreč 2 položnici - eno na ime uporabnika stanovaja, v katero so šteti stroški ogrevanja, čistilke ipd. in eno na ime lastnika, v kateri so šteti stroški upravljanja bloka ipd. Ali naj bi to položnico plačeval lastnik ali najemnik? V najemni pogodbi namreč to ni nikjer zapisano. Hvala za vaš odgovor. BoDaAl ... (SLONEP)
Nujno vačevanje za solastnike? (apup)
Pozdravljeni.  Ali morajo v večstanovanjski hiši (6 stanovanj) plačevati varčevanje za razna popravila vse stranke? ... (SLONEP)
Delitev stroškov žarnic ipd. v večstanovanjski stavbi? (lasta)
Zanima me, ali se določene stvari kot so žarnice, obnova zunanjega stopnišča (ki ga uporabljajo večja in mala stanovanja v enaki meri), vhodna vrata bloka, popravilo ključavnice na vhodnih vratih, čiščenje in vzdrževanje kanalizacije, adaptacija in čiščenje dimnih in zračnih vodov le na eni strani stavbe itd. res vse obračunava po deležu. Ali morajo sanacijo zračnikov na strani manjših stanovanj, večja sofinancirati in to celo več? Veseli bomo tudi drugih informacij o delitvi, ki nam jih boste posredovali. Hvala. ... (SLONEP)
Izključitvena tožba gostinjskega lokala zaradi kršitve hišnega reda? (sonja)
Spoštovani, ali glede motečih gostinskih lokalov v stanovanjskih objektih veljajo predpisi Stanovanjskega zakona in Stvarnopravnega zakonika? Torej, ali je možno doseči izključitveno tožbo na podlagi 123. člena SPZ za gostinski lokal v stanovanjskem bloku, če le-ta krši veljavni hišni red? Hvala! ... (SLONEP)
Bolj pravična razdelitev stroškov? (car)
V hiši nikakor ne moremo podpisati pogodbe o delitvi skupnih stroškov, zato kot večji lastnik plačujem vse stroške po kvadraturi. Kaj lahko storim, da se skupni stroški pošteno delijo. ... (SLONEP)
Prodaja skupnih prostorov, kjer je večinski lastnik javni sklad? (karmen)
V večstanovanjski hiši se vpisujemo etažni lastniki v zemljiško knjigo.Del stavbe je v lasti javnega sklada,en etažni lastnik je že vpisan. V zemljiški knjigi sta vknjižena občina kot en lastnik in en etažni lastnik. Javni sklad in trije etažni lastniki pa še nismo. Pogodbe o medsebojnih razmerjih še nismo podpisali, ker se nam je zdela sporna.in z upravnikom še tudi nismo podpisali pogodbe o upravljanju. Upravnik, ki v glavnem podpira samo javni sklad, nam je zavrnil naš dopis k popravku pogodbe, ki se glasi:V pogodbo o medsebojnih razmerjih se doda člen o strinjanju lastnikov o prodaji podstrešnih prostorov najboljšemu ponudniku. Sredstva pridobljena s prodajo prostorov se namensko uporabijo za obnovo objekta. Pravi, da ne sme biti napisano, da gredo sredstva v rezervni sklad, ker ima javni sklad svoj rezervni sklad, poleg tega pa ima še svoja pravila, da mora te skupne prostore pred prodajo oceniti njihov cenilec. Ali ima prav? Prosim za hiter odgovor, ker bomo čez en teden spet imeli zbor. ... (SLONEP)
Prijava domačih živali med št. oseb v stanovanjski enoti? (Alenka)
Pozdravljeni, v Stanovanjskem zakonu in SPZ nisem našla navedbe o prijavljanju domačih živali v skupno število prijavljenih oseb na stanovanjsko enoto, kot podlaga za delitev skupnih stroškov stanovanjskega objekta. Obstaja morda kak pravilnik, ki določa prijavo domačih živali ali se to lahko uredi le s pogodbo o medsebojnih razmerjih? ... (SLONEP)
Kdo nosi stroške obnove balkona? (MojcaH)
Pozdravljeni! Sem lastnica stanovanja s skoraj 10m2 balkona, ki je narejen kot dolga terasa. Celotno dolžino terase si delimo tri stanovanja pod katerimi so trije poslovni prostori. Balkon, ki je zemljiško pisan name, tako predstavlja neke vrste ravno streho za spodnje prostore. Spodnji sosed, ki je pod mojim delom balkona, me je obvestil, da ima pod mojim balkonom mokre lise in očitno voda pronica skozi. Zanima me, ali moram res sama kriti vse stroške obnove balkona. Najlepša hvala za Vas odgovor in lep pozdrav! ... (SLONEP)
Izterjava stroškov čiščenja bloka? (gogi)
Pozdravljeni, živim v večstanovanjskem bloku, kjer je bila praksa, da za čiščenje skupnih prostorov skrbi starejša sostanovalka, ki je zato dobivala mesečno plačilo ostalih stanovalcev na roko. Po sporu in neplačevanju določenih sostanovalcev je zdaj terjanje plačila prevzel upravnik in vsem poslal položnice. Je to upravičeno, saj je jasno, da s tem upravnik terja plačilo za storitev, ki je ni opravil on? Oz., se lahko kakorkoli poda ovadbo za utajo davka s strani sosede? Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Ali moram ob preselitvi obvestiti dimnikarsko službo, da sem nov lastnik? (Tonček)
Pred kratkim sem se preselil v stanovanje, ki sem ga kupil od prejšnjega lastnika. Zanima me, ali bo dimnikarska služba sama pridobila podatke o novem lastniku, ali jih moram obvestiti sam.... (SLONEP)
Overitev podpisov o delitvi stroškov? (sa)
Pozdravljeni! Z mamo sva sestavili pogodbo o delitvi in plačilu stanovanjskih stroškov. Rada bi vedela, ali je dovolj, da ima vsaka na svojem izvodu pogodbe overjen podpis od druge. Npr. jaz imam na svojem izvodu pogodbe overjen podpis mame, svojega pa ne. Lp ... (SLONEP)
Sosedovo podjetje v večstanovanjskem bloku? (Sosedovo podjetje v večstanovanjskem bloku)
Dober dan. Lepo prosim za pomoč. Sosed pod menoj je pred kratkim odprl podjetje v večstanovanjskem bloku. Zanima me sledeče, ali bi me moral vprašati za dovoljenje? Kakšne pravice imam? Ali mu lahko odprtje podjetja kako preprečim? Kateri zakon ureja to področje? Hvala lepa za pojasnila in odgovore. Lp ... (SLONEP)
Načrt vzdrževanja večstanovanjske hiše? (V.A.)
Zanima me, kako dobro pripraviti načrt vzdrževanja večstanovanjske hiše. Predstavljam si, da načrt obsega spisek kratkoročnih in dolgoročnih del stavbe, zanimalo pa bi me, kako pripraviti finančni in terminski plan poleg obstoječega spiska.... (SLONEP)
Prijava števila stanovalcev? (Marta)
Spoštovani! V bloku s 145 stanovanji jih ima približno slaba polovica vgrajene števce za vodo, ostali pa plačujejo vodo po pavšalu na osebo. Tudi nekateri ostali stroški (npr. čiščenje skupnih prostorov) se delijo po osebi. Problem pri delitvi stroškov nastaja, ker je v nekaterih stanovanjih več stanovalcev, kot jih je prijavljenih. Z mesecem oktobrom je zadeva postala kritična, saj se je vselilo veliko neprijavljenih stanovalcev (študentov), nakateri stalni stanovalci pa so pri popisu, ki ga je organiziral upravnik, namerno prijavili manjše št., kot je dejansko. Kaj lahko storimo oz. kaj je upravnik dolžan dodatno storiti? Upravnik je po pogodbi dolžan pravično deliti stroške - ali je zaradi tega tudi dolžan pridobiti pravo število stanovalcev? Upravnik pravi, da sme obračunati le toliko oseb, kot jih je lastnik prijavil in da nima legalnega mehanizma drugače preverjati števila (čeprav vsi točno vemo, koliko oseb je v določenih stanovanjih premalo prijavljenih). Kaj sploh lahko storimo da preprečimo direktno vsakomesečno krajo s strani brezvestnih (neprijavljenih) stanovalcev? Je resnično edina rešitev vgradnja števcev v vsa stanovanja in delitev skupnih stroškov le po principu solastniškega deleža ali enote?... (SLONEP)
Upravnik in sprememba pogodbe z njim? (Mira)
Pozdravljeni. Sklenjeno imamo Pogodbo o imenovanju upravnika z navedbo mesečnega zneska za plačilo upravnika; zanima nas kakšno soglasje je potrebno za spremembo tega člena pogodbe oz. ali je potrebno narediti aneks k Pogodbi - upravnika zaenkrat ne nameravamo zamenjati, želeli bi le mesečno manj plačevati za upravniške storitve; ker poleg upravnika plačujemo tudi hišnika nas zanima ali je to pravilno oz. ali bi morala biti v postavki in ceni upravljanja že vsebovana tudi cena hišnika. Zahvaljujem se vam za čimprejšnji odgovor. ... (SLONEP)
Odgovorost za malomarno upravljanje upravnika? (tONI)
Lep pozdrav! Sem etažni lastnik. V omenjenem bloku imamo upravnika, kateri krši vse možne zakone in ignorira pozive stanovalcev, da skliče zbor stanovacev. Prav tako na računu rezervnega sklada manjka vsaj 10.000 eur. In pred kratkim nam je toča v večji meri uničila streho zaradi česar nam sedaj zateka v skupne prostore, o čemer smo obvestili upravnika, kateri ne ukrene ničesar ali pa se na telefonske klice ne javi in ne odgovori! Zanima me, kdo je pristojen zraven sodišča za reševanje takšnih težav? In kakšna je odškodninska, disciplinska in kazenska odgovornost upravnika? Hvala za odgovor. Lp... (SLONEP)
Izvršba zaradi neplačila v rezervni sklad? (Nina)
Prejela sem izvršbo zaradi neplačila položnic rezervnega sklada. Glede na to, da bi položnice morala plačati tašča, katera je stanovanje podarila mojima otrokoma in da smo upravnika pisno obvestili, da bo ona plačnik vseh položnic me zanima, če imam sploh kakšne možnosti, da izvršbo na moje ime ustavijo in da jo sprožijo na njeno ime. Plačala ni zneska na položnicah, temveč samo toliko, kot je predpisano za naš blok ( cca. 26,00€), kajti upravnik se ni držal dogovora glede plačila strehe in sicer 60% ob podpisu pogodbe (tega je nakazal že prej in ga je tašča tudi plačala), 30 % ob dokončanju strehe in 10% po pregledu strehe. Denar (60%) je pobral že novembra 2006, katerega je nakazal julija 2007, pogodbo podpisal avgusta 2007, dela na strehi so se končala marca 2008 in takrat je bil zidi prevzem strehe, toda do danes nismo prejeli ne pogodbe oz. imamo tri različne, ne pravega predračuna in tudi ne končnega računa, kljub temu , da smo upravnika večkrat pisno pozvali, da nam te dokumente posreduje. Kaj naj naredim, da se izognem izvršbi na moje ime? A je upravnik kršil določbe SZ-1?... (SLONEP)
Pravilen sklic zbora lastnikov? (Mojca)
Pozdravljeni! Upravnik večstanovanjske stavbe je sklical zbor lastnikov in sicer tako, da je le enemu lastniku poslal vabilo, poročilo za 2007 in obrazec za zapisnik zbora lastnikov, ki naj bi ga izpolnili stanovalci sami. Zanima me, ali mora biti upravnik prisoten na zboru lastnikov, katerega je sklical upravnik in ali lahko upravnik določi kogarkoli od lastnikov, da vodi zbor lastnikov, čeprav lastnik v to ne privoli? ... (SLONEP)
V kakšnih rokih se vplačuje v rezervni sklad? (Primus)
Ali je predpisano, v kakšnih rokih se vplačuje v rezervni sklad? Ali mora to biti mesečno, kot je običaj sedaj? Ali je res, da ni treba vplačevati tako pogosto, če etažni lastniki podpišejo, da bodo vplačali v rezervni sklad pred vsakim večjim obnovitvenim delom celotne stroške obnove oziroma popravila. Nekateri pravijo, da je to mogoče, nekateri pa, da ni, in da je treba prispevke plačevati mesečno. Hvala za pojasnilo.... (SLONEP)
Pooblaščenec rezer.sklada in zamenjava ? (Janez)
V našem objektu imamo težavo s pooblaščencem rezerv. sklada. Nujno bi bilo popravili streho, nadzorni odbor se strinja, vendar pooblaščenec grozi, da naloga po opravljenih delih ne bo podpisal, ker naj bi posamezni lastniki zamujali s plačilom v rezervni sklad, čeprav mu je upravnik razložil kako in kaj. Ali in kako lahko najhitreje zamenjamo pooblaščenca za dvig sredstev? Lp, zaskrbljeni stanovalci.... (SLONEP)
Kdo lahko izpraznjuje greznice ? (NN)
Ali se lahko greznico (ne živalsko, ampak človeško) izpraznjuje na travnike?... (SLONEP)
Odškodninska tožba proti upravniku ? (neodgovornost upravnika)
V večstanovanjskem bloku smo imeli upravnico, katera pa je po 7 mesecih delovanja podala odpoved. Med tem je imela kot upravnik postoriti več različnih opravil. Ni jih postorila in ena od etažnih lastnic je poklicala stanovanjskega inspektorja, kateri je nalozil plačilo kazni vsem etažnim lastnikom v primeru da prej omenjeni etažni lastnici ne bo sanirana soba zaradi zamakanja vode po zunanji fasadi. Ker upravnica tega dela ni opravila, pa tudi priporočene pošte ni dvigovala in otem ni nikogar obveščala, je zdaj na vse etažne lastnike prišla izvršba s strani davčnega urada. Etažni lastniki smo se dogovorili, da bi upravnico tožili. Kaj nam je storiti ?... (SLONEP)
Pogodba o medsebojnih razmerjih in nestrinjanje? (Andreja)
Zanima me, kaj kršimo, ker vešstanovanjska hiša (13 enot in s tem 13 lastnikov) nima podpisame pogodbe o medsebojnih razmerjih. Pogodbe nimamo podpisane, ker se z njo ne strinja en stanovalec. Ali imamo kakšne pravne možnosti, da to pogodbo uredimo z njim? ... (SLONEP)
Dolžnosti upravnika ? (Dubravka)
Lastnike v petnadstropni stavbi zanima naslednje: natančno določene pravice v razmerju lastniki-upravnik; dolžnosti do lastnikov, rezervni sklad za večstanovanjsko stavbo? Kje je ta sklad? Za kaj ga plačujemo? Čemu je namenjen ta sklad? Prosim Vas, če posredujete odgovore na ta vprašanja in te nejasnosti, ki sem jih navedla. Iskreno se Vam vnaprej zahvaljujem za vaš odgovor in pomoč! S spoštovanjem, Dubravka.... (SLONEP)
Stran: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog