Upravljanje

  • Upravljanje večstanovanjskih stavb
    Večstanovanjske stavbe morajo imeti upravnika, ki skrbi za delovanje in vzdrževanje stavbe. Naloge upravnika so določene z zakonom.

  • Rezervni sklad
    Rezervni sklad je zbirališče denarja za različna obnovitvena dela. Vodi ga upravnik, vanj pa vplačujejo sredstva vsi lastniki. Najnižja višina vplačila je zakonsko določena.

  • Upravniki
    Odnos lastnikov z upravnikom, njegove obveznosti in obveznosti lastnikov do upravnika. Pregled vseh obveznosti in dolžnosti upravnika, ki jih ima do lastnikov.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog