Upravljanje stavb

Vsako stanovanjsko hišo je treba upravljati. Če je lastnik eden, tudi skrbi za stavbo, če pa je lastnikov več, pa morajo vsi skupaj družno skrbeti, da stavba ustrezno deluje. Upravljanje večstanovanjskih stavb ureja zakonodaja, ki določa kako upravljanje poteka. Upravljanje pa izvajajo lastniki sami ali pa upravnik, ki ga izberejo. Za obnovo stavbe lastniki zbirajo sredstva v rezervnem skladu, ki ga vodi upravnik. Upravnik mora o svojem delu redno poročati vsem lastnikom.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog