Izmere in cenitve

Izmere so ključnega pomena pri določanju položaja in obsega neke nepremičnine v prostoru. Vse nepremičnine niso le zapisane v zemljiško knjigo, temveč so tudi vrisane v kataster. V katastru je mogoče videti, kakšen sta oblika in položaj neke nepremičnine v naravi. Vse izmere izvajajo geodeti oz. geodetska podjetja.

Cenitve vrednosti nepremičnin potrebujemo, kadar nas zanima katera izmed vrednosti nepremičnin. Cenitve izvajajo različni cenilci.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog