Pooblaščeni ocenjevalci nepremičnin

Pooblaščeni ocenjevalci nepremičnin so fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki tudi nadzoruje njihovo delo. Pooblaščeni ocenjevalci lahko ocenjujejo vrednosti nepremičnin zaradi potreb lastninjenja in zahtevnih premoženjskih razmer ter vrednotenja osnovnih sredstev podjetja.

Pooblaščeni ocenjevalci morajo imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva znanje s področja nepremičnin in opravljen preizkus strokovnega znanja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca. Poleg tega morajo razumeti in pravilno uporabljati priznane metode in tehnike, ki omogočajo ustrezno ocenjevanje vrednosti.

Ocenjevalci morajo biti pošteni in svoje delo opravljati tako, da ne škodujejo naročnikom, javnosti in stroki. Upoštevati morajo načela zaupnosti, nasprotja interesov, nepristranskosti in neoporečnosti. Njihovo delo ureja Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti, ki podrobno določa vedenje in način dela ocenjevalca. Med drugim določa, da plačilo za delo ne sme biti nikakor pogojeno s samo vrednostjo cenitve in da se o plačilu ne sme pogajati. Ocenjevati ne sme, če ima osebne interese v ocenjenem premoženju.

Seznam pooblaščenih ocenjevalcev Inštituta za revizijo >>

Nastanek besedila: september 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog