Izmere

  • Geodetske dejavnosti
    Geodetsko dejavnost izvajajo različna geodetska podjetja in Geodetska uprava RS. Predstavljamo seznam dejavnosti, ki jih opravljajo geodetska podjetja in GURS.

  • Kataster
    Vse nepremičninse so vpisane v ustrezen kataster. Pri nas se uporabljata kataster stavb in Zemljiški kataster. Obe listini imata določene lastnosti, ki jih predstavljamo.

  • Storitve geodetov
    Pregled najpogostejših geodetskih storitev, ki jih opravljajo geodetska podjetja, kot so: ureditev meje, komasacija, parcelacija, izravnava meje,...

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog