Cenitve

  • Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
    Vsakega lastnika zanima vrednost njegove nepremičnine. Vrednosti je več, določajo pa jih ocenjevalci vrednosti nepremičnin.

  • Sodni cenilci nepremičnin
    Sodni cenilci in izvedenci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice, ter mnenje o njeni vrednosti oz. denarni vrednosti povzročene škode.

  • Pooblaščeni ocenjevalci nepremičnin
    Pooblaščeni ocenjevalci nepremičnin so fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki tudi nadzoruje njihovo delo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog