Sodni cenilci nepremičnin

Sodni cenilci in izvedenci so osebe, imenovane za neomejeni čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice, ter mnenje o njeni vrednosti oz. denarni vrednosti povzročene škode. Sodni cenilci in izvedenci odgovarjajo za svoja dejanja ministrstvu za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje tudi skrbi za njihovo izobraževanje.

Sodnih cenilcev in izvedencev za nepremičnine ni. Ocene vrednosti nepremičnini običajno pripravljajo sodni cenilci gradbene in kmetijske stroke. Delo sodnih cenilcev in izvedencev ureja Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih.

Sodne cenilce in izvedence imenuje pravosodno ministrstvo. Eden izmed pomembnejših pogojev so zahtevana strokovna znanja in praktične izkušnje, ki jih mora imeti kandidat. Kandidat mora opraviti tudi poseben preizkus strokovnosti. Sodni cenilci in izvedenci se morajo ves čas izobraževati, sicer izgubijo licenco.

Vsak sodni cenilec in izvedenec ima svoj žig in izkaznico s katero se izkaže. Svoje delo mora opravljati redno in vestno, pri tem pa upoštevati ustrezno zakonodajo. Svoje mnenje mora podati v pisni obliki do roka, ki ga določi sodišče ali stranka, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni. Za svoje delo prejme zakonsko določeno plačilo.

Sodni cenilci in izvedenci smejo cenitve opravljati le po naročilu sodišča. Opravljajo lahko tudi cenitve nepremičnin države, pokrajin in občin.

Seznam sodnih cenilcev in izvedencev >>

Nastanek besedila: september 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog