Vprašanja - Izmere in cenitveOdkup zemljišča od občine

VPRAŠANJE:

Občina mi je ponudila v odkup del zemljišča, ki je v družinski uporabi že več generacij, saj smo bili do nedavnega prepričani, da je to zemljišče v naši lasti. Zemljišče je delno pozidano stavbno zemljišče - 54 m2 velik travnik med cesto in vhodom v hišo. Občina mi je ponudila ceno za m2, ki jo je za celotno občino s podobnim tipom zemljišča določil sodni cenilec, s katero pa se ne strinjam. Zato smo dali izdelati oceno nepremičninski agenciji, ki je ugotovila, da je tržna vrednost m2 cca 50% nižja. Občina seveda te cenitve ni upoštevala in je naročila ponovno cenitev te parcele. Moje vprašanje je: Ali lahko občina stroške ponovne cenitve naprti meni,  čeprav bo znesek cenitve nesorazmeren s ceno parcele (cca. 30% vrednosti parcele?). Bojim se namreč, da bodo bremenili mene, in bo na koncu kljub morebitni nižji ceni za m2 končni strošek višji zaradi stroška cenitve. Kakšne so moje možnosti?

(Uroš)


ODGOVOR:

Spoštovani,

pravna podlaga k navedenemu vprašanju se nahaja v Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZSPDSLS), in sicer navedeni zakon v 17. členu določa, da mora biti vsako premoženje Občine pred postopkom razpolaganja, ocenjeno.

Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, katerega posamična vrednost je izkustveno višja od 10.000 EUR, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča.

Poenostavljeno povedano to pomeni, da cenitev, ki ste jo naročili pri nepremičninski agenciji, Občine ne zavezuje k upoštevanju te cenitve.

Glede na dejstvo, da ste v postopku uradne cenitve izrazili nesoglasje, je Občina izvedla ponovno cenitev premoženja. Ta cenitev poteka znova po pravilih ZSPDSLS – torej preko uradnega pooblaščenega cenilca.

Glede na dejstvo, da je naročnik cenitve in revizije cenitve Občina, menimo, da je Občina zavezana poravnati stroške cenitve.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

08.10.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog