Vprašanja - Upravljanje stavb
Število ustreznih rezultatov: 387
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Pravilna delitev stroškov ogrevanja? (Tomaž)
Mati živi v večstanovanjski stolpnici, ki ima lastno kurilnico na kurilno olje, strankam pa se ogrevanje zaračunava proporcionalno glede na velikost (kvadraturo) stanovanja, pavšalno čez celo leto. Mati je pred kratkim iz dveh prostorov v stanovanju (kopalnice in kuhinje) dala odstraniti radiatorje, saj so bili le-ti iz praktičnih razlogov že nekaj let ves čas zaprti. Zanima nas, če lahko ob tem uveljavlja zmanjšanje zaračunanih stroškov ogrevanja (da se na primer kvadratura obeh prostorov brez radiatorjev odšteje od skupne površine stanovanja in se tako dobljena površina uporabi za izračun stroškov ogrevanja)? Upravljavec stavbe, ki tudi izdaja račune za ogrevanje, je Stanovanjska zadruga Smreka iz Maribora. Merilcev toplote za posamezne radiatorje blok še nima, se pa govori, da naj bi jih vgradili to jesen. Kljub temu bi radi dosegli, da se upošteva, da sta dva prostora brez radiatorjev. ... (SLONEP)
Oddaja dela solastnine v najem? (Silva)
S sestro sva lastnici vsaka do 1/2 stanovanjske hiše. Etažne lastnine še ni, vendar je dogovor, da je zgornje stanovanje moje, v katerem tudi živim z družino. Kletni prostori so skupni, srednje stanovanje pa naj bi sestra oddala, ker pač živi v tujini. Z oddajo v najem se jaz ne strinjam (skupni vhod, skupna elektrika, skupna kurjava). Skratka, ali lahko da v njeno stanovanje najemnike brez mojega privoljenja? ... (SLONEP)
Nova pogodba o upravljanju in pasivnost upravnika? (zd1nka)
Ali je upravnik, ki je upravnik bloka že od leta 1981 (sedanji upravnik je pravni naslednik podjetja, ki je bilo prej upravnik) dolžan podpisati pogodbo o upravljanju, če ga stanovalci v podpis pogodbe pozovemo. Upravnik se sklicuje, da ima sklenjeno pogodbo (katere predstavnici hiše nočejo pokazati) o upravljanju iz leta 1981, stanovalci pa pravimo, da je tista pogodba zastarana in ga že 3 leta neuspešno pozivamo k podpisu nove pogodbe o upravljanju. ... (SLONEP)
Ali se lahko ognem oderuškim pogojem za nakup skupne lastnine? (T)
Želim odkupiti skupno podstrešje za kar sem pridobila soglasja vseh etažnih lastnikov. Eden izmed lastnikov za svoje soglasje zahteva dosti višjo kupnino od ponujene. Zanima me, ali lahko po sklenjeni pogodbi in plačani kupnini iztirjamo del kupnine nazaj po pravni poti?... (SLONEP)
Ali je mogoče razveljaviti sporazum z občino? (Splinch)
Situacija: V Velenju na Kardeljevem trgu smo pri nakupu stanovanja bili seznanjeni s strani prodajalca, takrat še Rudnika lignita Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, ki sta bila lastnika nepremičnin, da imamo po Stanovanjskem zakonu in po Zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja s točkovanjem višjo vrednost kvadratnega metra stanovanja, zaradi pripadajočega brezplačnega parkirnega prostora (pokritega ali odkritega), ki je tudi otočkovano v razdelku »C. Prostori skupne rabe« z vrednostjo 4 točke. Sedaj pa se je Mestna občina Velenje, pod pretvezo, da za urejanja Kardeljeve ploščadi, ki je nad našimi parkirišči, se mora vpisati v zemljiško knjigo. To je pa storila z dokumentom »Sporazum o dokončni razdelitvi premoženja in ureditvi premoženjskopravnih razmerij v zvezi z evidenco stavbnih zemljišč z dne 4.8.1997«. Kot etažni lastniki na Kardeljevem trgu nismo bili seznanjeni s tem sporazumom in ga tudi ne posedujemo. Torej, naš upravnik nas ni obvestil o tem dejanju, niti ni od nas zahteval kakršnekoli dokumentacije za dokazovanje etažne lastnine na teh zemljiščih/parcelah. Vprašanje: Ali lahko takšen sporazum razveljavimo in kakšen je postopek? ... (SLONEP)
Stroški stanovanja in nepravilna delitev? (Lena)
Živim v večstanovanjski hiši, v kateri moje lastniško stanovanje ni priključeno na skupno kurjavo, ampak imam svojo. Po novem se stroški skupne elektrike delijo glede na neto kurilno površino. Zgodilo se je namreč to, da so meni obračunali večjo površino kot v drugih stanovanjih, čeprav je manjše. Moje in še eno stanovanje sta popolnoma enaka, vendar se jim obračunava za skoraj 18 m2 manj. Zato plačujem največ elektrike. Zanima me še pa nekaj, v stavbi so tudi poslovni prostori, in čeprav rabijo skupno elektriko (predvsem v kleti), jim je ni potrebno plačevati. Tudi jim ni potrebno plačevati čiščenja dimnikov in zračnikov ter deratizacije. Jaz vse to moram plačati, čeprav njihove kurjave nimam. Menim, da bi tudi poslovni prostori morali kriti stroške, saj se obnašajo povsem neracionalno (puščajo luč v kleti, da gori celo noč). ... (SLONEP)
Ali lahko upravnik zaračuna neprisotnost na zboru lastnikov? (Lucky)
Zaradi neprisotnosti na zboru lastnikov, mi je SZ zaračunala strošek neprisotnosti v višini 3,60 €. Zanima me, kakšna podlaga in osnova sta pogoj za zaračunavanje tovrstnega stroška in komu so tovrstna sredstva namenjena?... (SLONEP)
Kako hitro zastarajo terjatve vplačil v rezervni sklad? (Primus)
Po kolikšnem času zastara terjatev vplačil s strani upravnika v rezervni stanovanjski sklad? ... (SLONEP)
Ali je mogoče izstopiti iz skupnosti etažnih lastnikov? (janez)
Sem lastnik stanovanja v večjem stanovanjskem objektu, ki ga upravljamo stanovalci sami preko skupnosti etažnih lastnikov. Ker so se v preteklosti, zaradi solidarne odgovornosti in neplačevanja stroškov, že večkrat nabrali dolgovi, me zanima kakšen je postopek izstopa posameznega etažnega lastnika iz skupnosti in kaj bi izstop pomenil za et. lastnika?... (SLONEP)
Kako je s stroški upravljanja, če imam dve stanovanji združeno v eno? (wis)
V bloku imamo dve manjši stanovanji združeni v eno stanovanje. Kot razumem zakon, je to dovoljeno in domnevam, da se smatra za eno stan. enoto. V tem mesecu je upravnik začel posebej obračunavati za vsako stanovanje stroške, za tiste, ki se delijo po površini, mi je jasno in me deljenje ne moti, zanima pa me, ali mi lahko tudi stroške upravljanja računa dvakrat, ali se to deli po površini in dvakrat mi računa tudi rezervni sklad po novem, pa tudi popravila v bloku, ki se plačajo po enoti. Menim, da to ni prav, ali se motim? ... (SLONEP)
Vgradnja individualnih vodomerov v večstanovanjskem objektu? (Igi)
V našem 24 let starem bloku imamo sedaj skupni vodomer porabe hladne vode in dobimo skupno položnico, ki si jo razdelimo. Vsi stanovalci si želimo vgraditi vsak svoj vodomer, da tudi dobimo vsak svojo položnico po dejanski svoji porabi. Vendar na Komunali Slov. Bistrica trdijo, da morajo biti vodomeri na njim vedno dostopnem mestu (na skupnem hodniku) in ne v naših stanovanjih. Potemtakem bi mi morali napeljati cevi iz stanovanj na hodnik! Je to res, kar trdijo na Komunali? ... (SLONEP)
Kako daleč stran od ograje je mogoče postaviti različne predmete? (aleks)
Sosed ima kmetijo. Vso svinjarijo, ki jo ima, porine v plot ali pa postavi tako, da se dotika ograje (gnoj, drva, veje, staro opeko, kmetijska orodja,…). Pogled na to je res grozen. Ograja je že celotno uničena in strgana in dogaja se, da vse sili na našo stran. Ograja je njegova in je zgrajena na meji. Obstaja kakšen zakon, ki določa, koliko stran se lahko postavijo predmeti od ograje oz. meje? ... (SLONEP)
Kako se obračunava razlika v porabi vode med glavnim in posameznimi merilniki porabe v večstanovanjski hiši? (ferdo)
Kako se obračuna poraba vode oz. komu se pripiše razlika, kadar pride do razlike med glavnim vodomernim števcem in vsoto merilnikov porabe vode v lastniških enotah, dve enoti pa nimata merilnikov vode, hkrati pa v teh dveh enotah ni prijavljenih oseb? ... (SLONEP)
Kakšne pravice imam, ker se je investitor zmotil pri primopredaji kleti? (Roman)
V avgustu 2009 smo kupili stanovanje v bloku s pripadajočo shrambo v kletni etaži. Sedaj mi investitor sporoča, da se je pri primopredaji zmotil in da želi zamenjati kletno enoto s sosednjo. Ker sem si sedanjo klet, ki jo imam v uporabi, že uredil po svojih željah, me zanima, če imam kakršnokoli pravico to klet zadržati? Ali lahko zahtevam kakršnokoli odškodnino v procesu, saj sem v ureditev vložil kar nekaj denarja? ... (SLONEP)
Ali smo z gradnjo nadstreška kršili pravila? (maja)
Leta 2007 smo na terasi, ki je naša last, postavili nadstrešek velikosti 14 m2. Nadstrešek je odprt, zgrajen je ob dveh stenah lastniškega stanovanja. Ali bi morali pridobiti soglasja sosedov za izvedena dela, gradbeno dovoljenje? Ali smo naredili kakršnekoli nedopustne gradbene posege na naši lastnini? Ali nas lahko sosed toži zaradi nedopustnih posegov na terasi?... (SLONEP)
Kako doseči možnost gradnje balkonov v večstanovanjski stavbi? (Jelena)
V stanovanjskem bloku z 12 stanovanji smo prišli do ideje, da bi si lastniki stanovanj v sredini gradili balkone, s čimer se strinjajo tudi sosedje, z izjemo enega. Vzrok, zaradi katerega ne želi podpisati soglasja, je kletno okno, ki bi se znašlo pod balkonom v pritličju. Zanima me, na koga se lahko, kot večina obrnemo v takšnem primeru, razen seveda na sodišče in ali obstaja pristojni "organ", pri katerem bi moral dotični sosed utemeljiti svoje nestrinjanje z gradnjo balkonov?... (SLONEP)
Kako preprečiti vpis dejanskega stanja v zemljiško knjigo? (go)
Stanovalci smo izbrali družbo, ki nam je v večstanovanjskem bloku izrisala tlorise in poskrbela za vso dokumentacijo za vpis v zemljiško knjigo. Seveda bo najprej poskrbljeno, da bo vpisana etažna lastnina. Od izgradnje bloka do sedaj je nekaj stanovalcev razširilo svoje kleti in si prisvojilo določen del sušilnice in kolesarnice. Družba, ki bo poskrbela za vpis je zrisala načrte glede na prvotno stanje, katero je v skladu s kupoprodajnimi pogodbami stanovalcev. Zdaj tisti, ki so si neupravičeno prisvojili določen del skupnih prostorov hočejo, da se vpiše sedanje, dejansko stanje, ki pa ni v skladu s kupoprodajnimi pogodbami. Kako doseči, da do tega ne pride? Ta družba (potencialni bodoči upravitelj) sploh lahko vpiše stanje, ki ni v skladu s kupoprodajnimi pogodbami? Kake so možnosti oz. rešitve? ... (SLONEP)
Kaj naj naredim, da ne bom plačevala visoke porabe vode s strani sosedov? (voda)
Ne morem razumeti, da v današnjem času z vsemi možnimi napravami lahko merimo porabo, le pri porabi vode v več stanovanji stavbi ni mogoče. Glede na to, da živim v hiši, kjer smo 3-lastniki se mi zdi prav noro, da sem dobila račun za vodo za kar 24 m3 za mesec, porabimo pa le 5 m3, ker imam vgrajen števec. Seveda pa druga dva nimata interesa, ker tako del odpade na nas. Eni so dali zapisati le 2 osebi, vendar pa imajo vsak dan od jutra do večera ljudi. Umiri se šele okoli 2 ure ponoči. Kaj lahko sploh storim?... (SLONEP)
Zoper koga se pritožiti? (Marja)
Zaradi neupoštevanja plačevanja stroškov po novi Uredbi- čiščenje večstanovanjskega bloka - če le ta dela na črno, stanovalci se strinjajo, upravnik bloka nima nič s tem, saj nima nič s tem, ker nima z njim pogodbe. ... (SLONEP)
Kaj narediti proti sosedi, ki neprestano povzroča hrup? (dijana)
Dobili smo novo sosedo (samohranilka z otrokom 4-5 let). Po stanovanju začne tekati v coklih že ob 5.30 pred službo. Ob sobotah ima obiske, do enih zjutraj se derejo, se smejijo! Popoldan skačejo, kot da bi imeli konjenico nad glavo! Imaš občutek, kot da bi ti tolkla s coklom po glavi! Imam dva majhna otroka in se direndaja zelo bojita - je kot na bojišču! Smo čisto obupani in mislim, da imam kot lastnica stanovanja tudi jaz in moja družina pravico do miru. ... (SLONEP)
Rabim za izgradnjo balkona soglasje? (robi)
Živim v večstanovanjski hiši, zato me zanima, če potrebujem kakšno soglasje sosedov, da naredim balkon tam, kjer so bila prej okna. ... (SLONEP)
Ali zavarovanje stanovanja, pohištva in sten krije plesen zaradi slabe izolacije bloka? (Plesen zaradi slabe izolacije)
Pred mesecem sem sklenila zavarovanje za stanovanje prek Domplana Kranj. Ta zajema stene pohištvo, itd. Natanko pred pol leta smo se vselili v stanovanje, kupili novo pohištvo in si ga uredili po našem okusu. Ko je prišel mraz, je za omaro začel nastajati moker madež, omara je bila na zunanji steni. Prihajali so "strokovnjaki iz Domplana" in me vsakič sproti malo manj ko okregali, da se v stanovanju ne suši mokrega perila itd. Ko smo kupili sušilni stroj, po njihovem predlogu, mokremu madežu ni bilo konca postajal je vedno večji, do te mere, da se je pojavila plesen. Sedaj pa me zanima, če to škodo tudi krijejo, saj nismo vedeli, da je izolacija tako zanič, saj čez steno se čuti mraz skoraj tako kot bi bil zunaj na vetru. ... (SLONEP)
Kako je z uporabo skupnih parkirnih prostorov? (AlesB)
Sem lastnik 3,5 sobnega stanovanja v večstanovanjskem kompleksu, v sklop katerega spada tudi podzemna garažna hiša. Ker je na razpolago manj parkirnih prostorov, kot je stanovalcev, me zanima kako je z delitvijo oz. uporabo teh prostorov? Parkirišče je skupna last stanovalcev, a so si večino parkirnih mest določeni stanovalci ogradili in zaprli, tako da je ostalim onemogočena uporaba le teh. Pomoč sem že iskal pri upravljavcu, a so mi odgovorili, da se tukaj ne da nič narediti.... (SLONEP)
Plačevanje stroškov čiščenja stopnišča za dojenčka? (Andro)
Zanima me, ali je potrebno v večstanovanjskem bloku plačevati stroške čiščenja za otroka starega do enega leta starosti, glede na to, da otrok do te starosti še načeloma ne hodi, ga nosimo, tako da stopnišča dejansko ne uporablja? Ali obstaja glede tega kakšen zakon, uredba? ... (SLONEP)
Stroški dvigala v večstanovanjski hiši? (Ida)
Ponovno vas prosim za obrazložitev v zvezi z delitvijo stroškov dvigala med stanovalci in lastnikom lokalom, ki je povsem ločen od skupnih prostorov stavbe. Upravniku sem zavrnila račun z obrazložitvijo, da kot lastnik lokala, ki je fizično ločen od skupnih prostorov, nisem dolžna plačevati stroškov dvigala. Upravnik mi je odgovoril, Pravilnik in njegov 24. člen nimata zakonske podlage, da je moj lokal posamezni del stanovanjsko poslovne stavbe in ni fizično ločen od skupnih delov stavbe. Ne vem, kaj je to fizično ločen od skupnih delov stavbe. Saj skozi zid v skupne prostore ne morem ne jaz in ne moje stranke. Imam poseben vhod (fizično ločne od stanovanjskega dela).  ... (SLONEP)
Nelegalna predelava stanovanja? (Miran)
V večstanovanjski hiši so se izvedle predelava stanovanja in lokala. V obeh primerih je prišlo do zaskrbljenosti sosedov zaradi hrupa in suma poseganja v nosilne konstrukcije in inštalacije. Upravnik ni hotel posredovati, temveč pove, da za vzdrževalne posege ni potrebno nikakršnih dovoljenj. Kako naj ostali lastniki zaščitimo interese ohranjanja stavbe v dobri kondiciji, če gre za rušenje predelnih sten oziroma druge posege v napeljave, ki potekajo v jaških z napeljavami, če ne moremo niti ugotoviti, kaj se v resnici dogaja ali spreminja? Kaj je mogoče naknadno storiti, ko so posegi že izvedeni? ... (SLONEP)
Neupoštevanje merilnikov vode, ker je soglasje etažnih lastnikov manjše od 50%? (jelica)
Glede na pogodbo o medsebojnih razmerjih smo imeli možnost vgraditi merilnike za vodo. Dve stanovanjski enoti (od 13) smo jih vgradili in do sedaj plačevali vodo skladno s pogodbo. Pred nekaj meseci nas je upravnik pozval, da zamenjamo merilnike (na 5 let), kar smo tudi storili. Sedaj pa je s strani upravnika prišlo vabilo na zbor etažnih lastnikov, kjer naj bi sprejeli odločitev o neupoštevanju merilnikov vode v skladu z novim Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb, ker je soglasje etažnih lastnikov manj kot 50 %. Ob vsem zapisanem se mi zdi nesmiselno, ker smo ravnokar imeli stroške z zamenjavo, seveda pa izjemno sporno, da smo kaznovani tisti, ki smo ozaveščeni in varčujemo z vodo (paradoksalno je, da je vgradnja kalorimetrov obvezna do 1.10.2011, kar je pohvalno, po drugi strani pa se kaznujejo tisti, ki so investirali v vgradnjo merilnikov vode). Prosim za pojasnilo ali je možna tako nerazumska zahteva? ... (SLONEP)
Uporaba sredstev rezervnega sklada za nabavo merilnikov toplote? (Marjana)
Prosim vas, če mi lahko odgovorite, ali za prvo vgradnjo merilnikov toplote (kalorimetrov, ekolokalov) lahko koristimo sredstva rezervnega sklada?... (SLONEP)
Določitev upravnika? (Olga)
Najlepša hvala za odgovor gleda določitve upravnika v nepravdnem postopku. V zvezi s tem me zanima, koliko odstotkov oz. lastnikov stanovanj bi bilo v našem primeru (šest stanovanj; dve etaži) zadosti, da si pridobimo upravnika. ... (SLONEP)
Vpis etažne lastnine v ZK in poraba sredstev iz rezervnega sklada? (drejc)
Zanima me vpis etažne lastnine 20 stanovalcev v našem bloku. Upravnik in advokat trdita, da plačilo ni mogoče črpati iz rezervnega sklada (nedodelan zakon). Na spletni strani pravo za telebane pa piše, da je možno črpati vpis iz rezervnega sklada (Zvetl). ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog