Vprašanja - Upravljanje stavb
Število ustreznih rezultatov: 387
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
Postavitev avtomatske cestne zapornice? (pss)
Spoštovani ! Zanima nas, ali je za postavitev avtomatske cestne zapornice na zasebnem funkcionalnem zemljišču večstanovanjske zgradbe potrebno 100% ali več kot 50% soglasje po lastniških deležih? Večstanovanjska zgradba z več vhodi. V pritličju zgradbe so poslovni prostori. Pred zgradbo plato s poslovnimi paviljoni in zarisanimi parkirnimi mesti. Etažni lastniki, lastniki poslovnih prostorov in lastniki paviljonov so solastniki na platoju in dovoznih poteh na plato. Najlepša hvala.... (SLONEP)
Ali je upravnik večstanovanjskega bloka upravičen imeti seznam etažnih lastnikov? (Nina)
Prosim, da mi odgovorite ali je upravnik večstanovanjskega bloka upravičen, in po katerem členu Stanovanjskega zakona, imeti seznam stalno prijavljenih in začasno prijavljenih oseb po stanovanjskih enotah. Seznam potrebuje izključno za namene in potrebe upravnika. Hvala za pomoč in lep pozdrav.... (SLONEP)
Kako se vpisujejo skupni prostori? (Blisk)
Ali je bilo mogoče oz. je mogoče vpisati skupni prostor ali del skupnega prostora v zemljiško knjigo brez 100% soglasja vseh etažnih solastnikov. Če je to mogoče, kateri člen zakona, akt ali podakt to dovojuje?... (SLONEP)
Kdo nosi stroške obnove napušča na večstanovanjskemu objektu? (I.Uvodić)
Spoštovani, zanima nas ali se obnova napušča na večstanovanjski hiši obravnava kot obnova skupnega dela poslopja v plačilu katerega naj bi bili udeleženi vsi solastniki? Nad našim balkonom (enim od petih v našem poslopju) je precejšnji del napušča, ki je potreben obnove, naš upravnik pa nas je poskušal prepričati, da je to naša finančna obveznost in da za to moramo poskrbeti sami. Najlepša hvala.... (SLONEP)
Ali mora upravnik poskrbeti za zavarovanje zgradbe kot celote? (Boštjan)
Pozdravljeni. V večstanovanjski zgradbi imamo nekateri lastniki urejeno individualno zavarovanje stanovanj. Zanima me ali je zavarovanje zgradbe kot celote potrebno? V kolikor je potrebno vas prosim za pojasnilo postopka, saj se upravnik izmika odgovoru in pravi da on s tem nima nič. Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Namestitev merilnikov v večstanovanjskem objektu in potrebno soglasje? (Polo)
V večstanovanjskem objektu želimo namestiti merilnike za individualno merjenje porabe hladne vode in merilnike za merjenje porabe toplotne energije (možna je le namestitev merilnikov na radiatorje). Zanima nas, ali je dovolj da soglaša 50,1% lastnikov, ali je potrebno 100% soglasje.... (SLONEP)
Ali je možna ločitev od centralnega ogrevanja v večstanovanjski hiši? (Tine)
Sem lastnik mansardnega stanovanja v več stanovanjski hiši. Zanima me ali se lahko brez soglasja ostalih etažnih lastnikov odcepim od centralnega ogrevanja in si postavim svoje etažno ogrevanje. V 15. členu Stanovanjskega zakona sicer piše, da ne smem posegati v skupne dele brez soglasja, vendar ali je to res to tak poseg, da bom s tem poslabšal stanje centralnega ogrevanja?... (SLONEP)
Skupni interesi sosedov- kako jih formalno urediti? (ivan)
Pozdravljeni. Živim v eni od petih vrstnih hiš, kjer sicer gre za individualne bivalne enote, skupna je le cesta katere lastniki smo vsak eno petino, skupno imamo tudi čistilno napravo. Sosedje imamo dobre odnose. Ker iammo tudi določene skupne stroške (plačilo el.energije in servisiranje čistilne naprave, skupna skrb za okolje...), smo razmišljali da bi se na nek način uradno organizirali, pridobili skupni transakcijski račun kot neka skupnost sosedov, na ta račun bi mesečno polagali tudi določene zneske denarja s katerim bi poravnavali skupni strošek čistilne naprave, z denarjem ki bi se pa čez leto nabral pa bi uredili okolico itd. Zanima nas kako se bi z najmanjšimi stroški organizirali, za to da bi bilo to organiziranje skupnih interesov tudi uradno in overjeno pri notarju?... (SLONEP)
Neprijava oseb za obračun vode? (Igor)
V večstanovanjskem bloku smo ugotovili, da ena izmed strank že 4 leta nima prijavljene nobene osebe za plačilo vode, kar pomeni, da vsa ta leta ostali plačujemo tudi njihov delež vode in ostalih komunalnih plačil po osebi. Na kakšen način lahko to izterjamo od njih, saj je znesek miljonski, oz. kakšen je zastaralni rok?... (SLONEP)
Ali morajo tudi študenti plačevati vodo? (krdeljev trg 1)
Zanima me, kako je s plačevanjem vode za študente, ki študirajo izven matične občine in se vračajo domov za vikend in za počitnice.... (SLONEP)
Ali se stroški za vodo delijo tudi na psa? (NN)
Imam problem. Živim v večstanovanjski hiši in si vodo delimo glede na število oseb. Zanima pa me, ali se živali, konkretno pes, všteva v število oseb oziroma ali je z zakonom določeno v kakšni meri se psi vštevajo v stroške, in če sploh se.... (SLONEP)
Ali morajo tudi študentje plačevati stroške v bloku? (krdeljev trg 1)
Zanima me, kako je s plačevanjem vode za študente, ki so v študenskih domovih in prihajajo domov za vikende. Stalno prebivaliđče pa imajo v domači občini.... (SLONEP)
Katere stroške je potrebno plačevati v stanovanju? (Živa)
Lep pozdrav. S fantom nameravava kupiti stanovanje. Zanima naju, kakšni in kateri so stroški v življenju. Elektrika, voda..... Najlepša hvala, Živa R.... (SLONEP)
Obnova strehe in pripadajoča strešna okna? (Andreja P.)
Spoštovani, prosila bi za pojasnilo v zvezi z obnovo strehe in strešnimi okni. Gre za blok star 32 let in za prvo obnovo strehe, kjer se nahaja 10 mansardnih stanovanj. Že po osnovnem projektu so bila vgarjena strešna okna. Zanima me, čigav strošek so strešna okena? V primeru, da je to strošek vseh etažnih lastnikov in ne le lastnikov mansard, me zanima ,kje v zakonu je to napisano. Lep pozdrav.... (SLONEP)
Upravnik ne plačuje nastalih obveznosti-kaj sedaj? (MJ)
Upravnik IZHOD že 5 mesecev ni plačal nič (komunala, elektrika...). Direktorja se ne da dobit. Nekatere navedbe kažejo, da je v stečaju. V registru sodišč za prisilno poravnavo, likvidacijo ali strečaj, ga ni. Na koga naj se obrnemo. Opeharjenih nas je 10 enot. Hvala za odgovor, Mitja!... (SLONEP)
Kolkšno soglasje potrebujemo za vgradnjo merilnikov za vodo? (Z.T.)
Kot lastnik stanovanja v bloku sem si pred kratkim dal vgraditi števce za hladno in toplo vodo. Čeprav je večina etažnih lastnikov za to dala potrebno soglasje, pa posamezniki temu nasprotujejo.Upravitelju zgradbe pa večina ni dovolj, ampak zahteva strinjanje vseh stanovalcev našega vhoda (skupni števec imata dva bloka skupaj). Zaradi tega še vedno ne pristane na obračunavanje vode po števcu, ampak še vedno nadaljuje z obračunavanjem po osebi. Ali ima upravitelj zakonsko osnovo za zavračanje obračunavanja porabljene vode po števcu in ali je potrebno soglasje vseh ali le večine stanovalcev vhoda kjer je tudi moje stanovanje? Zakaj je upravnik zgradbe glasovanje o tem vprašanju omejil le na stanovalce enega vhoda (tistega kjer je moje stanovanje) in ne na oba bloka, čeprav imata oba skupni števec za vodo? Hvala za odgovor! Z.V.... (SLONEP)
Denacionalizacija in skupni prostori? (ITB)
Po denacionalizaciji je oseba A dobila v last staro mestno hišo, adaptirano in urejeno z 8 stanovanji, kolesarnico, ostal je en večji neurejen prostor. Oseba A je vseh 8 stanovanj prodala, poleg tega je sedaj prodala neizkoriščen prostor in kolesarnico osebi B kot poslovni prostor. Ali imamo etažni lastniki pravico na kolesarnico? V nasih 50m2 res nimamo kam spraviti vozičke in kolesa.... (SLONEP)
Plačilo oken ob obnovi strehe? (Alenka)
Na večstanovanjski hiši bo potrebno zamenjati strešno kritino. Upravnik je na sestanku pojasnil, da moramo ob tem tudi plačati oz. kupiti nova okna mansardnih stanovanj sosedov, češ, da so ta okna sestavni del strehe in so vključena v ceno menjave kritine. Ali je to res in če je; v katerem členu katerega zakona to piše?... (SLONEP)
Kako lahko sankcioniramo upravnika bloka, ker ne izpolnjuje svojih obveznosti? (Kluk)
Zanima me, kako se lahko na podlagi Stvarnopravnega zakonika sankcionira upravnika bloka, če ne izpolnjuje obveznosti. Kljub večkratnemu opozarjanju etažnih lastnikov ni odziva s strani upravnika bloka. Gre za tekoča popravila, barvanje zidov, zamenjava ključavnic, avtomatov vrat in stikal za luči ter žarnic. Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Ali potrebujem soglasje za menjavo oken? (Borut)
Spoštovani, sem lastnik stanovanja v bloku in bi rad zaradi dotrajanosti menjal okna. Zanima me, ali za svojo namero potrebujem kakršnakoli dovoljenja (upravna enota) in soglasje sosedov. Zanima me, katera zakonodaja predpisuje postopek za pridobivanje dovoljena za menjavo oken pri upravnem organu (če je to potrebno) oz. na osnovi česa moram pridobiti soglasje sosedov. Na zboru etažnih lastnikov sem svojo namero že omenil, in so imeli sosedje pripombe predvsem na izgled zaradi barve (nova okna bi bila PVC - bela, sedanja so lesena - rjava). Hvala za vaš odgovor.... (SLONEP)
Bi bilo možno plačilo prvega vpisa v ZK iz rezervnega sklada? (Marko Kranjskogorski)
Po zakonu je potrebno urediti vpis v kataster stavb in zemljiško knjigo. Ali bi bilo možno prvi vpis (ne vpis lastnikov na svojo enoto) in izdelavo etažnega načrta financirati iz sredstev rezervnega sklada, saj je tak vpis osnova za funkcioniranje hiše, kar pravzaprav pomeni in vzdrževanje, za kar se rezervni sklad lahko rabi. Zaradi nesodelovanja določenih lasntikov namreč ni možno financirati postopka vpisa.... (SLONEP)
Soglasje za etažno centralno ogrevanje? (Tomcat)
Nameravam izgraditi etažno ogrevanje na plinsko olje (do 20kW). Ker bo del napeljave (cev za plinsko olje) potekal skozi skupni prostor, me zanima kakšen (odstotek) soglasja moram pridobiti med etažnimi lastniki. Če je potrebno 100% soglasje, a tega ni mogoče pridobiti, kakšen je postopek za izgradnjo omenjenega ogrevalnega sistema. Ali je potrebno gradbeno dovoljenje?... (SLONEP)
Označevanje stanovanj-zakaj ni brezplačno? (MM)
V našem bloku je upravnik konec maja letos izvajal številčenje stanovanj, kar zahteva uredba, ki je bila v uradnem listu objavljena v juniju. V ta namen je dal izdelati kovinske tablice (izdelala jih je XX d.o.o.), ki jih je nato YY d.o.o. nameščala nad vrata stanovanj, za kletne prostore pa je vsak etažni lastnik našel tablice v nabiralniku. Storitve, ki sta jih opravili XX in YY je upravnik zaračunal etažnim lastnikom. Ali res lahko upravnik naroči izdelavo in montažo tablic, ne da bi pridobil soglasje etažnih lastnikov? Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov namreč v 6. členu govori o pridobitvi teh oznak (nalepk) na Geodetski upravi brezplačno. Hvala za odgovor in lep pozdrav!... (SLONEP)
Zamakanje strehe-kdo plača popravilo? (Boštjan)
Sem lastnik stanovanja v večstanovanjskem objektu. Pri zadnjem neurju je prišlo do poškodb na strehi in posledično je prišlo do zamakanja stropa in sten v stanovanju. Stanovanje sem dal popravit in prebelit ter stroške popravila naslovil na vse stanovalce, vendar se stanovalci iz nižjih stanovanj niso strinjali, rekoč saj v našem stanovanju ni zamakalo. Zanima me, kdo krije stroške popravila stanovanja pri zamakanju strehe?... (SLONEP)
Kdo je dolžan vplačevati v rezervni sklad? (igor)
Spoštovani! Kot nekdanji najemnik sem od Mestne občine odkupil stanovanje pred tremi meseci. Tako sem postal lastnik stanovanja. V stanovanjskem bloku v katerem živim so v fazi prenove celotnega ostrešja. Glede na to, da ima po zakonu občina svoj rezevni sklad me zanima ali je dolžna le ta plačati delež (% lastništva) za obdobje do mojega lastništva. Na občini trdijo, da je to stvar lastnika, kljub temu, da je po SZ-1, rezevni sklad premoženje hiše in s tem tudi obveza občini, da moj del od dneva njihovega lastništva tudi poravna. Ker je zadeva že v teku vas prosim za hiter odgovor.... (SLONEP)
Kakšna je namembnost kolesarnice? (srečko)
Zanima me, ali lahko stoji motorno kolo v kolesarnici večstanovanjskega bloka?... (SLONEP)
Kako mora upravnik dostaviti položnice? (Dostava položnic obračuna)
Zanima me, ali mora upravnik, ki sam raznaša položnice za obratovalne stroške in rezervni sklad, le-te pakirati v kuverte ali pa je dovoljeno, da jih dostavi v nabiralnik brez kuverte?... (SLONEP)
Ali moram kot skrbnik premoženja vplačevati v rezervni sklad? (Stanislav)
Po odločbi UE Ljubljana sem skrbnik vrnjenih nepremičnin (do dedovanja). Zanima me, ali moram kot skrbnik plačevati v rezervni sklad za vrnjena stanovanja v katerih so najemniki in plačujejo neprofitno najemnino oz. za vrnjene prazne poslovne prostore, ki jih MOL kot lastnica ni tržila!... (SLONEP)
Delitev stroškov v večstanovanjski hiši? (Aleksandra Gyorkoš)
Kako se delijo stroški praznenja greznice v večstanovanjski hiši. Po deležu, osebah ali številu stanovanj?... (SLONEP)
Ali lahko zamenjamo upravnika? (Andreja)
Živim v lastniškem stanovanju bloka, ki ima 6 ločenih vhodov (v vsakem vhodu je 12 stanovanj). Vsak vhod ima svojo hišno številko. Od teh vhodov je 5 v lasti občine, en vhod pa je lastniški (v njem živimo lastniki stanovanj, ki smo stanovanja kupili). Stavba ima eno identifikacijsko številko. Zanima me, ali si lahko lastniki stanovanj, ki živimo skupaj v enem vhodu najdemo svojega upravljalca ali moramo imeti skupnega z ostalimi vhodi. Pogodba z dosedanjim upravljalcem je podpisana za naš vhod posebej in za ostalih 5 vhodov skupaj. Kakšne možnosti imamo, da bi imel naš vhod svojega upravljalca. Hvala za odgovor in lep pozdrav!... (SLONEP)
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog