Delovno okolje

Z globalizacijo in tehnološkim napredkom se je spremenil tudi pomen dela, kar pogojuje tudi spremembe v oblikovanju in urejanju sodobnih delovnih prostorov.

V preteklosti je hierarhična organizacijska struktura pogojevala tradicionalna delovna mesta, ki so bila toga. Informacijska tehnologija pa je spremenila način dela. Delovno mesto je danes oblikovano tako, da omogočajo ustvarjalnost, spontanost in komunikacijo med vsemi zaposlenimi.

Sodobna tehnologija omogoča fleksibilnost, mobilnost in sledenje hitrim spremembam trgov in posledično poslovnim ciljem. Poslovanje mora biti prilagojeno novim zasnovam in proizvodom telekomunikacijske in informacijske tehnologije. Vse te spremembe pogojujejo novo sodobno oblikovanje in urejanje delovnih prostorov in opremo, ki mora slediti tem trendom.

S sodobnim načinom dela pa se spreminja tudi odnos do dela in delovne navade, pa tudi zahteve delavcev. Pomen delovnega mesta se je spremenil in ne zagotavlja več dosmrtne eksistenčne varnosti in kakovosti življenja. Ljudje se pod pritiskom izgube delovnega mesta vedno bolj zavedajo pomena kontinuiranega izobraževanja in sledenjahitrim spremembam, ki sta pogoj za delovno uspešnost. Predanosti zaposlenih delu mora slediti tudi ustrezno delovno okolje, ki vpliva na kakovost in učinkovitost dela. Prijetno okolje, skladnost barv, oblik in izbire svetlobe, udobnost pisarniškega pohištva stimulativno vpliva na delo in počutje zaposlenih in dviguje raven ustvarjalnosti. Zato moramo pri načrtovanju pisarniških prostorov poleg praktičnosti, funkcionalnosti in upoštevanja sodobnih elementov ergonomije, upoštevati tudi ljudi ter njihove želje in potrebe. Dejstvo je, da več kot dve tretjini časa preživimo v delovnem okolju zato je oblikovanje delovnega prostora, ki omogoča dobro počutje zaposlenih in pozitivno vzdušje zelo pomembno.

Pri oblikovanju sodobnega delovnega okolja moramo upoštevati, poleg načrtno in dobro organiziranega poteka delovnih postopkov, varnosti, funkcionalnosti in optimalne izrabe prostorskih površin, tudi individualnostposameznika.Kakovostno delovno okolje omogoča komunikacijo med zaposlenimi, ki je bistvenega pomena za porajanje novih idej in posledično za uspešno poslovanje sodobnih podjetij.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog