Poslovni prostori

  • Delovno okolje
    Sodobno delovno okolje mora biti prilagodljivo spremembam in novostim. Delavcem mora omogočati prijetno, enostavno in racionalno opravljanje delovnih nalog. Temu primerno mora biti opremljeno.

  • Gostinski lokali
    Za uspešen potek gostinske dejavnosti je, poleg lokacije in ponudbe, ključnega pomena prostor in njegova oprema. Vzdušje, ki ga v prostoru ustvari pohištvo in drugi elementi, naredi prostor privlačen ali neprivlačen za goste. Pogosto so pomembne malenkosti.

  • Ergonomija delovnega okolja
    Ergonomija je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem človekovih telesnih in duševnih zmožnosti in ustreznim prilagajanjem delovnih obremenitev. Pri opremljanju delovnega okolja je, za kakovostno opravljeno delo ključnega pomena, da se upoštevajo ergonomska spoznanja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog