Vprašanja - Poslovni prostoriSprememba namembnosti lokala?

VPRAŠANJE:

Od očeta bom prevzel lokal, ki je sedaj registriran kot kava bar, je pa v tem istem lokalu pred leti, že bila picerija. Zanima me, kje se uredi, oziroma spremeni namembnost gostinskih lokalov, katera institucija se s tem ukvarja.

(Simon)


ODGOVOR:

Najprej bo potrebno preveriti, ali gre v vašem primeru sploh za spremembo namembnosti. Ugotoviti bo potrebno, ali bodo v konkretnem primeru povečani vplivi na okolje. Če tega ne bo, potem tudi ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Vplivi na okolje se namreč presojajo v vsakem posameznem primeru posebej.

Zakon o graditvi objektov sicer določa, da je v vsakem primeru potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, če se objekt glede na svoj namen po CC-SI spremeni v gostinsko stavbo. Glede na vaš opis sklepamo, da ostajate v gostinski dejavnosti.

Vsekakor pa boste morali dodatno zadovoljiti določila Zakona o gostinstvu in določila podzakonskih aktov ter dodatne tehnične zahteve.

Svetujemo vam, da se v konkretnem primeru obrnete na vašo upravno enoto.

27.09.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog