Življenjska zavarovanja

Potreba po varnosti je ena od osnovnih človeških potreb. Delno jo lahko zadovoljimo z življenjskim zavarovanjem, ki partnerju in potomcem nudi določeno finančno varnost v primeru naše smrti. Odločimo se lahko za sklenitev klasičnega življenjskega zavarovanja ali življenjsko naložbenega zavarovanja. V obeh primerih nam ustrezna polica življenjskega zavarovanja zagotavlja socialno in finančno varnost, obenem pa tudi zaščito in varnost za najdražje v primeru naše smrti ali hujše bolezni.

S klasičnim življenjskim zavarovanjem zavarujemo naše življenje. Najstarejša oblika življenjskega zavarovanja je zavarovanje za primer smrti, kjer zavarovanec zavaruje svoje življenje le za določeno dogovorjeno obdobje. Če zavarovana oseba umre pred iztekom zavarovalne dobe, zavarovalnica upravičencu takoj izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. V primeru, da zavarovana oseba dogovorjeno zavarovalno dobo preživi, ugasnejo vse obveznosti zavarovalnice.

Druga možna oblika je življenjsko zavarovanje za primer smrti, kjer zavarovalna doba ni določena, in jo zavarovanec plačuje celo življenje. Če zavarovanec umre v času zavarovalne dobe, zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto in zavarovanje se zaključi.

Obe vrsti zavarovanj sta primerni in namenjeni predvsem mladim družinam, ki na ta način, v primeru svoje smrti, poskrbijo za ustrezno finančno varnost svojih otrok. Premijski zneski niso visoki, vendar omogočajo izplačilo relativno visoke zavarovalne vsote. Sklenitev klasičnega življenjskega zavarovanja je primerno za tiste, ki zaradi nizkih dohodkov, kreditov ali drugih obveznosti ne zmorejo varčevati.

Klasično življenjsko se lahko zavaruje vsakdo od otrok do upokojencev. Po vsebini zelo podobno klasičnemu življenjskemu zavarovanju, je življenjsko zavarovanje s časovno dogovorjenim rokom izplačila. Zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno vsoto šele po poteku zavarovalne dobe, ne glede na to ali je zavarovanec umrl med zavarovalno dobo, ali pa jo je preživel. Zavarovanec premijo plačuje do konca zavarovalne dobe oz. do svoje smrti. To oblika zavarovanja je namenjena tistim, ki želijo zavarovalno kritje, obenem pa si želijo zagotoviti kapital za sebe ali upravičenca, ki ga namenijo za šolanje otrok, za dodatek k svoji ali ženini pokojnini, za nakup nepremičnine,…

Druga oblika življenjskega zavarovanja je življenjsko naložbeno zavarovanje, ki združuje klasično zavarovanje in varčevanje v domačih ali tujih naložbenih skladih. Višina dobička zavarovanca je odvisna od donosov izbranih naložbenih skladov. Ta oblika zavarovanja je namenjena ljudem, ki se želijo življenjsko zavarovati, obenem pa oplemenititi svoje premoženje. Naložbeno življenjsko zavarovanje je bolj donosno od klasičnega zavarovanja, seveda pa je varnost naložb vprašljiva. To vrsto zavarovanja lahko sklenejo vse zdrave osebe od 14 do 65 let starosti. Zavarovalnice nudijo pestro izbiro naložbenih življenjskih zavarovanj, možno pa je tudi, da si naložbeno zavarovanje sestavite po svojih željah.

Za katero izmed možnih oblik življenjskega zavarovanja se bomo odločili, je odvisno od posameznikovega finančnega stanja in zmožnosti, življenjskega stila in dela, ki ga opravlja, ter od njegovih potreb.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog