Zdravstveno zavarovanje

Zdravje je naša največja dragocenost, ki pa ga na žalost ni mogoče zavarovati. Zavarovalnice nam ponujajo možnost, da se zavarujemo pred doplačili stroškov zdravstvenih storitev in zdravljenja, in sicer s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavaruje se lahko vsaka oseba, ki ima status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zavarovanje krije stroške doplačila k zdravstvenim storitvam, ki izhajajo iz pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa jih le to ne krije v celoti. Višina doplačila oz. razlika do polne vrednosti zdravstvenih storitev je navedena in določena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Dopolnilno zavarovanje krije stroške dejavnosti osnovnega zdravstva, specialistično ambulantnega zdravljenja, storitve zobnoprotetičnega zdravljenja, bolnišničnega zdravljenja, presajanja organov, zdravljenja v tujini, ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti, umetne oploditve, sterilizacije, stroške umetne prekinitve nosečnosti, zdraviliškega zdravljenja, očesne, ortopedske in druge pripomočke ter skladno z veljavno listo krije tudi stroške zdravil na recept.

Zavarovalna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja mora biti enaka za vse zavarovance v posameznih zavarovalnicah. Zakon dovoljuje največ 3 % popust v posameznih zavarovalnicah (npr. pri skupinskem načinu sklepanja, ali v primeru nižjih administrativnih stroškov).

Poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se lahko zavarujemo za večji obseg pravic ali višji standard storitev. Tako se lahko zavarujemo za kritje stroškov doplačil za: zdravila, za uporabo nadstandardnih zobnih materialov, nadstandardnih očesnih in ortopedskih, slušnih in drugih pripomočkov, ki jih zagotavlja moderna tehnologija, za zavarovanje podaljšanega zdraviliškega zdravljenja..

Zavarovalnice ponujajo tudi zavarovanje za dodatne pravice, kot je zavarovanje za krajše čakalne vrste, zavarovanje kozmetičnih operativnih posegov, zavarovanje zobozdravstvenega nadstandarda, kje zavarovalnica krije stroške nadstandardnih zdravstvenih storitev, in sicer do višine zavarovalne vsote. Možno pa je tudi sklenitev nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, ki nam omogoča večje udobje v procesu zdravljenja v bolnišnici. S posebnim zdravstvenim zavarovanjem se lahko zavarujemo pred izpadom dohodka v primeru nastanka določenih hudih bolezni, ko nam zavarovalnica izplača dogovorjeno finančno nadomestilo, za čas, ko smo zaradi bolezni ali nezgode doma, v zdravilišču ali v bolnišnici.

Poleg posameznih nadstandardnih zavarovanj, nekatere zavarovalnice nudijo tudi različne pakete nadstandardnih zavarovanj za mlade, aktivne ali seniorje, kjer so vrste zavarovanj prilagojene različnim starostnim skupinam.

Ko poslovno ali turistično potujemo v tujino, se bomo počutili veliko bolj varno, obenem pa se bomo izognili marsikateri nevšečnosti, če bomo sklenili zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco. Na ta način si bomo zagotovili organizacijo in kritje stroškov nujnega zdravljenja (pregled zdravnika, prevoz in morebitno zdravljenje v bolnišnici, nakup zdravil, prevoz v domovino, zobozdravstvene storitve..) Vsebina in višina zavarovalnega kritja je navedena v posamezni zavarovalni pogodbi.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog