Splošno o zavarovanjih

Živimo v času, kjer so spremembe, velika tveganja in negotovost na vseh področjih družbenega življenja del našega vsakdanjika. V življenju je veliko nepredvidljivih dogodkov in presenečenj. Pozitivna presenečenja so dobrodošla, na žalost pa se zgodijo tudi situacije in neljubi dogodki, ki lahko ogrozijo kakovost življenja posameznika in družine ter vplivajo na njihov ekonomski in socialni položaj. Zavarovalnice s ponudbo različnih vrst zavarovanj nudijo možnost:

  • zagotovitve finančne varnosti zavarovancu in njegovi družini v primeru nesrečnih nepredvidenih naključij;
  • finančno neodvisnost in varno prihodnost zavarovanca in njegove družine;
  • možnost nalaganja prihrankov in ustvarjanja premoženja.

Zavarovanje je pogodbeno razmerje med posameznikom in zavarovalnico, ki se obvezuje, da bo v primeru škodnega primera ali v drugih dogovorjenih primerih zavarovancu izplačala dogovorjen znesek ali opravila dogovorjeno storitev. Seveda pa je za tako varnost treba tudi plačati in zavarovalne premije za posamezna kakovostna celovita zavarovanja niso majhne. Tukaj pa se pojavi dilema in različni načini razmišljanja posameznikov. Nekateri ljudje in teh je vedno več, delujejo po principu preventive in se zavedajo pomembnosti varnosti za sebe, svojo družino ali podjetje. Drugi menijo, da se določena nesrečna naključja dogajajo zgolj drugim in odreagirajo šele takrat, ko se nekaj nepredvidenega in tragičnega zgodi v njihovi bližini, njihovim sosedom ali prijateljem. Nekateri pa menijo, da je verjetnost nastanka škodnega primera majhna in se enostavno prepustijo času po principu »kar bo, pa bo«. Res je, da je odločitev o zavarovanju odvisna in prepuščena posamezniku, treba pa se je zavedati, da je škoda, ki nastane lahko večja, kot je višina posameznikove premije. Sicer pa je povračilo zavarovalnice v primeru škode odvisna od višine vložka oz. premije za katero smo se zavarovali.

Z osebnim zavarovanjem poskrbimo za varno prihodnost in lastno finančno varnost ter varnost svoje družine. Gre za nezgodna, življenjska, zdravstvena in ostala zavarovanja. Ustrezno zavarovanje nam bo zelo olajšalo prebroditev teh negativnih nepredvidljivih dogodkov in situacij.

Premoženjska zavarovanja imajo v Sloveniji zelo dolgo tradicijo. Vse pogostejše naravne nesreče in nepričakovani dogodki lahko ogrozijo našo lastnino, ki smo jo lahko tudi več desetletij.

V okviru premoženjskega zavarovanja lahko zavarujemo hiše ali stanovanja, predmete in opremo v stanovanju, premičnine (avtomobilsko zavarovanje), zavarovanje posevkov in plodov, živali... Odločiti se moramo za kakšno zavarovalno vsoto naj bo posamezno premoženje zavarovano in kateri zavarovalni riziki so vanj vključeni. Pri odločitvi o višini premije moramo biti natančno seznanjeni z višino škode, ki jo bo povrnila zavarovalnica.

Uspešnost podjetja, je odvisna tudi od pravočasnih in pravilnih ukrepov za preprečevanje posledic nepredvidljivih negativnih dogodkov (požar, vlom, nesreče pri delu, okvare strojev…), ki lahko ogrozijo podjetje in zaposlene v njem. Ustrezno poslovno zavarovanje omogoča nemoteno poslovanje, enostavnejše in varnejše poslovne odločitve in zavarovanje svoje lastnine oz. lastnine, ki jo upravljamo. Možna je široko paleta zavarovanj, tudi specifičnih za vse gospodarske veje.

Ponudba zavarovalnic za osebna, poslovna in premoženjska in druga zavarovanja je zelo pestra in se med posameznimi zavarovalnicami razlikuje. Zaradi obsežnosti in številčnosti ponudb je pomembno, da nam zavarovalniški agenti, pred našo odločitvijo posamezne ponudbe dobro predstavijo.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog