Zavarovanje za primer brezposelnosti

Dogodkov v življenju ni mogoče predvideti. Kljub temu, da smo zaposleni za nedoločen čas in se počutimo varno, lahko v hipu ostanemo brez zaposlitve. V takšnih težkih trenutkih, ko se nenadoma zmanjša naša finančna zmogljivost, zavarovalnice nudijo rešitev, in sicer sklenitev zavarovanja za primer brezposelnosti. Brezposelnost je izguba redne zaposlitve za nedoločen čas, z odpovedjo delodajalca iz poslovnih razlogov po Zakonu o delovnih razmerjih. Zavaruje se lahko vsakdo v starosti od 15 do 54 leta starosti, ki je bil pred izgubo zaposlitve pri istem delodajalcu zaposlen za nedoločen, polni delovni čas vsaj leto dni. Zavarovanec mora biti državljan Republike Slovenije, tujci pa se lahko zavarujejo za brezposelnost samo v primeru, če imajo v Sloveniji stalno prebivališče in osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas.

S sklenitvijo zavarovanja brezposelnosti se zavarovalnica obveže, da bo vsaj šest mesecev zavezancu izplačevala mesečno nadomestilo izgube redne zaposlitve, vendar samo v primeru, ko gre za izredno odpoved zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih. Nadomestilo zavarovanec prejema, dokler se ponovno ne zaposli, vendar največ šest mesecev. Zavarovanje za brezposelnost se lahko sklene za eno leto, ali za eno leto z avtomatskim podaljšanjem zavarovanja. Višina mesečne premije zavarovanca je odvisna od višine dogovorjenega mesečnega nadomestila.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog