Poslovna

 • Zavarovanje odgovornosti
  Zavarovanje odgovornosti je zavarovanje pred škodo na podlagi pravil odškodninskega prava. Zavarovalnica krije materialno in nematerialno škodo tretjim osebam.

 • Zavarovanje pravne zaščite
  Zavarovanje pravne zaščite omogoča pravno in socialno varnost. Večinoma se uporablja v kombinaciji z avtomobilskim zavarovanjem. Zavarovalnica na osnovi zavarovanja nudi pravno pomoč.

 • Zavarovanje zgradb, opreme in zalog
  Zavarovalnice omogočajo zavarovanje opreme, zgradbe in zalog za podjetja in podjetnike. Poslovno premoženje je mogoče zavarovati pred vsemi nevarnostmi.

 • Zavarovanje zaposlenih
  Z zavarovanjem zaposlenih delodajalec poskrbi za njihovo varnost in prihodnost. Lahko gre za nezgodno ali življenjsko zavarovanje.

 • Transportno zavarovanje
  Za varno in stabilno delovanje podjetja je pomembno, da brezhibno deluje transport materialov in izdelkov. Transportna sredstva so draga, zato jih zavarujemo.

 • Zavarovanje limitov in finančnih izgub
  Možnosti zavarovanja poslovanja podjetja in finančnega poslovanja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog