Premoženjska

 • Nepremičninsko zavarovanje
  Nepremičnine zavarujemo pred različnimi poškodbami in dogodki, ki so posledica delovanja tretjih oseb ali pa višje sile.

 • Zavarovanje kredita
  zavarovanje kredita je namenjeno bankam, da se zavarujejo pred neplačevanjem dolga s strani kreditojemalcev.

 • Zavarovanje motornih vozi
  Motorna vozila smo dolžni zavarovati za primer škode, ki jo povzročimo tretjim osebam (obvezno zavarovanje), lahko pa jih zavarujemo tudi za primer škode, ki nastane po lastni krivdi (kasko).

 • Turistično zavarovanje
  Turistično zavarovanje lahko krije stroške odpovedi potovanja zaradi bolezni in drugih okoliščin, lahko pa se zavarujemo tudi za primer bolezni in drugih nepredvidenih dogodkov na potovanju.

 • Zavarovanje posevkov in plodov
  Zavarovanje posevkov in plodov omogoča pridobitev odškodnine v primeru propadle letine zaradi podnebnih in drugih vzrokov.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog