Osebno zavarovanje

Stari izrek pravi, da nesreča nikoli ne počiva, zato se skušamo na te dogodke čim bolje pripraviti. Nezgode se lahko zgodijo kjerkoli: pri delu, športu, na cesti, v naravi. Posledice nesreč in nezgod so lahko zelo hude in nam lahko spremenijo življenje in načrte za prihodnost. Finančno nadomestilo, ki ga prejmemo seveda ne more biti nadomestilo za prestane bolečine in trpljenje, vendar pa na nek način omili finančne posledice teh nesrečnih dogodkov. Zavarovalnice ponujajo več vrst nezgodnih zavarovanj, ki jih lahko sklenemo individualno, kolektivno ali v kombinaciji z življenjskim zavarovanjem. Zavarujemo se lahko za primer poškodbe, nezgodne invalidnosti ali nezgodne smrti. Možno je zavarovanje dnevnega nadomestila za čas, ko nismo sposobni opravljati svojega rednega dela in nadomestilo za bolnišnične dni.

Potreba po varnosti je ena od osnovnih človeških potreb. V primeru, da se nepričakovano zgodi najhujše, lahko z ustrezno polica življenjskega zavarovanja poskrbimo za naše najdražje in jim omogočimo socialno in finančno varnost.

Sklenemo lahko klasično življenjsko zavarovanje, kjer je oseba zavarovana za nevarnost smrti za dogovorjeno obdobje. Premije niso visoke, vendar omogočajo izplačilo relativno visoke zavarovalne vsote. Sklenitev te vrste zavarovanja je predvsem primerna za tiste, ki zaradi nizkih dohodkov, kreditov ali drugih obveznosti ne morejo varčevati. V primeru smrti zavarovalnica upravičencem takoj izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto, v primeru izteka zavarovalne dobe pa ugasnejo vse obveznosti zavarovalnice.

Druga oblika življenjskega zavarovanja je življenjsko naložbeno zavarovanje, ki združuje klasično zavarovanje in varčevanje v domačih ali tujih naložbenih skladih. Višina dobička zavarovanca je odvisna od izbranih naložbenih skladov. Ta oblika zavarovanja je namenjena ljudem, ki se želijo življenjsko zavarovati, obenem pa oplemenititi svoje premoženje. Naložbeno življenjsko zavarovanje je bolj donosno od klasičnega zavarovanja, seveda pa je varnost naložb vprašljiva, zato je izbira oblike življenjskega zavarovanja odvisna od posameznikovega finančnega stanja in zmožnosti, življenjskega stila in dela, ki ga opravlja ter njegovih potreb.

Zdravje je naša največja dragocenost. Na žalost pa ga ni mogoče zavarovati, lahko pa se zavarujemo pred doplačili stroškov zdravstvenih storitev in zdravljenja, s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Možna pa je tudi sklenitev nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja, ki nam omogoča večje udobje v procesu zdravljenja v bolnišnici.

S posebnim zdravstvenim zavarovanjem se lahko zavarujemo pred izpadom dohodka v primeru nastanka določenih hudih bolezni. Zavarovalnica nam izplača dogovorjeno finančno nadomestilo, za čas, ko smo zaradi bolezni ali nezgode doma, v zdravilišču ali v bolnišnici.

Dogodkov v življenju ni mogoče predvideti. Kljub temu, da smo zaposleni za nedoločen čas in se počutimo varno in stabilno, lahko ostanemo brez zaposlitve. V takšnih težkih trenutkih, ko se nenadoma zmanjša naša finančna zmogljivost, zavarovalnice nudijo zavarovanja za primer brezposelnosti. S sklenitvijo tega zavarovanja se zavarovalnica obveže, da bo vsaj šest mesecev zavezancu izplačevala nadomestilo izgube redne zaposlitve, vendar samo v primeru, ko gre za izredno odpoved zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih.

Večina ljudi ne živi samo za »ta« trenutek, ampak premišljuje in se sprašuje, kaj nam bo prinesla prihodnost, kako bomo živeli, kakšen bo naš standard po upokojitvi. Da se bi že sedaj počutili bolj varno in brezskrbno, nam zavarovalnice nudijo možnost sklenitve rentnega zavarovanja. To je oblika osebnega varčevanja danes, ko smo še aktivni, za finančno neodvisnost v prihodnosti. Bistvo tega zavarovanja je, da z vplačilom enkratne premije ali z obročnimi vplačili zagotovimo sebi, ali svojim najdražjim izplačevanje mesečne rente določeno časovno obdobje ali dosmrtno, odvisno od dogovora.

Sklenitev zavarovanja pravne zaščite je zaželena novost na slovenskem zavarovalniškem trgu. Možno jo je skleniti le ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zavarovalnica sama nudi strokovno pravno pomoč, ali povrne stroške pravnega zastopnika zavarovancu, v primeru različnih pravnih postopkov v zvezi z uporabo motornega vozila.

Za tiste, ki zmorejo in želijo že v aktivni dobi varčevati, da bi si zagotovili varno prihodnosti in kakovostnejše življenje v tretjem življenjskem obdobju, zavarovalnice nudijo možnost sklenitve prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pod določenimi pogoji tudi osebam, ki niso obvezno pokojninsko zavarovane. To obliko zavarovanja sklene posameznik in si zagotovi dosmrtno mesečno pokojninsko rento. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pa lahko za svoje zaposlene sklenejo podjetja oz. pravne osebe, ki zastopajo zaposlene v organizaciji.

Štipendijska zavarovanja omogočajo bolj brezskrbno prihodnost naših otrok, vnukov, nečakov. Premije se plačuje po dogovoru četrtletno, polletno ali letno, lahko pa tudi v enkratnem znesku. Bistvena prednost štipendijskega zavarovanja je, da v primeru zavarovančeve smrti v času plačevanja premije zavarovalnica ob dogovorjenem roku začne izplačevati štipendijo in jo izplačuje dogovorjeno število let.

S sklenitvijo asistenčnega zavarovanja si zagotovimo materialno in/ali intelektualno pomoč in storitve, doma ali v tujini, ko se soočimo z nepredvidenimi dogodki. Skratka, zavarovalnica nam nudi pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujemo. Pakete asistenčnih zavarovanj lahko sklenemo za različna področja (turistično zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, zavarovanje pomoči na cestah).

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog