Transportno zavarovanje

Za stabilno in varno delovanje podjetja je transportno zavarovanje zelo pomembno, če je podjetje s svojo dejavnostjo vezano na uporabo motornih vozil, za prevoz tovora ali oseb. Sklenitev transportnega zavarovanja omogoča zavarovanje motornih vozil, vodnih in zračnih plovil, zavarovanje tovora, ter zavarovanje špediterske in prevozniške odgovornosti, podjetnikom zagotavlja varnost pred različnimi škodnimi primeri in nevarnostmi.

Podjetniki lahko zavarujejo različne skupine motornih vozil (avtobuse traktorje, motorna kolesa), plovil in zrakoplovov. Poleg obveznega zavarovanja, lahko vozila zavarujejo še za polni ali delni kasko. Dejstvo je, da se še tako izkušen voznik včasih ne more izogniti prometni nesreči.

Tovor je v železniškem cestnem, letalskem, pomorskem in poštnem prometu izpostavljen različnim nevarnostim, kar lahko povzroči veliko škodo podjetju in izpad dohodka. S sklenjenim zavarovanjem tovora, so kriti škodni primeri, ki imajo za posledico poškodbe, uničenje ali dokazano izgubo tovora. Blago je zavarovano od trenutka, ko se začne nakladanje tovora na prevozno sredstvo v času prevoza in do takrat, ko je tovor razložen s prevoznega sredstva. Glede na naravo dejavnosti in želja, podjetniki izberejo širino kritja. Osnovno kritje običajno vključuje zavarovanje škode kot posledica prometne nesreče prevoznega sredstva, požara, eksplozije, naravnih nesreč (vihar, toča) in druge nevarnosti, ki lahko povzročijo škodo in uničenje blaga med transportom. Možno pa je tudi zavarovanje dodatnih tveganj, ki krije škodo nastalo pri nakladanju, prevozu in razkladanju tovora.

S prevzemom blaga prevoznik prevzame tudi odgovornost za dostavo nepoškodovanega blaga v določenem roku. Marsikatere ovire in nevarnosti na poti lahko ogrozijo pravočasno dostavo tovora. Z zavarovanjem prevozniške odgovornosti je krita škoda, za katero je dokazano kriv prevoznik in ima za posledico, popolno ali delno fizično izgubo ali poškodbo stvari ali zamudo pri izročitvi stvari.

Špediterji, ki v domačem ali mednarodnem prometu organizirajo tranzit in dostavo tovora, imajo pri svojem delu določene odgovornosti, ki jih ureja domača in tuja zakonodaja. Z zavarovanjem špediterske odgovornosti je krita zakonska odgovornost za škodo, ki nastane kot posledica kršitev obveznosti pri izvajanju odpremne dejavnosti.

Nastanek besedila: oktober 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog