Zavarovanje posevkov in plodov

Slovenija je pretežno kmetijska dežela. Ugodne podnebne in talne razmere omogočajo ugodno rast in razvoj rastlin. Kmetovalčev pridelek je izrazito odvisen od narave. Podnebne spremembe v zadnjih letih in nepredvidljiva vremenska dogajanja ogrožajo in zmanjšujejo količino pridelkov, ki so za nekatere kmetije edini vir dohodka. Zavarovalnice ponujajo ugodna kmetijska zavarovanja, ki zagotavljajo nadomestnilo za škodo in povrnitev stroškov v primeru nepredvidljivih vremenskih dogajanj kot so toča, pozebe, poplave, požari in viharji.

Pri zavarovanju plodov in posevkov se lahko odločimo za sklenitev osnovnega zavarovanja, ki običjano vključuje tveganje toče, požara in udara strele. Dodatno pa lahko plodove in posevke zavarujemo še za nevarnost viharja, poplave, pomladanske pozebe, izgubo kakovosti, …

Zavarujemo lahko:

  • poljedelske kulture in vrtnine (pšenico, koruzo,...);
  • trajne nasade (sadovnjake, vinograde,…).

Višina premije je odvisna od vrste posevkov in pridelka oz. plodov, tržne vrednosti in dodatnih kritij. Zavarovalna doba, višina premije, plačilni pogoji in izplačila so odvisna od zavarovalnic.

Nekatere kmetije so eksistenčno odvisne od reje živali. Kljub skrbnemu ravnanju, lahko živali zbolijo. Ekonomsko varnost si lahko zagotovijo z zavarovanjem živali pred osnovnimi tveganji pogina zaradi bolezni, zasilnega in ekonomskega zakola. Dodatno pa se živali lahko zavarujejo za stroške zdravljenja in druge nevarnosti.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog