Štipednijsko zavarovanje

Pravijo, da so študentska leta ena najlepših v našem življenju. Ena največjih težav študentov pa je primanjkovanje finančnih sredstev, ki jih potrebujejo za bivanje, prehrano, študijsko literaturo,… Da študentu pomagamo, sklenemo štipendijsko zavarovanje, ki je kombinacija varčevanja in zavarovanja. Sklene ga lahko vsakdo, ne glede na obstoj sorodstvene povezave z otrokom ali odraslo osebo, ki je tudi lahko upravičenec štipendijskega zavarovanja. Izplačevanje štipendije ni vezano na izobraževanje oz. na vpis upravičenca na fakulteto, sredstva pa lahko upravičenec uporabi tudi za druge namene.

Premija se plačuje po dogovoru, četrtletno, polletno ali letno, lahko pa tudi v enkratnem znesku. Bistvena prednost štipendijskega zavarovanja pred podobnimi oblikami zavarovanja za otroke v bankah je, da v primeru zavarovančeve smrti, ko se ustavi plačevanje premije, zavarovalnica ob dogovorjenem roku začne izplačevati štipendijo in jo izplačuje v dogovorjeni višini in v dogovorjenem obdobju.

Nastanek besedila: oktober 2008.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog