Zavarovanje motornih vozi

Zavarovalnice nudijo zavarovanja vseh vrst prevoznih sredstev, od motornih vozil do zračnih in vodnih plovil. Danes si težko prestavljamo življenje brez avtomobila, ki je najpogostejše motorno prevozno sredstvo. Na žalost pa so nesreče na naših cestah vsakodnevni pojav, zato nam zavarovalnice za naše dragocene jeklene konjičke ponujajo več oblik zavarovanj.

Kasko zavarovanje krije stroške škode na vseh vrstah motornih vozil, ki nastanejo zaradi uničenja, poškodovanja in izginotja vozila. Gre za kritje stroškov na zavarovančevem motornem vozilu in njegovih sestavnih delih, ki nastanejo zaradi prometne nesreče, požara, tatvine ali škode kot poledice različnih naravnih nesreč.

Zavarovalnice ponujajo različne pakete kasko zavarovanja in krijejo škodo v primeru različnih nevarnosti. Lahko se odločimo za polno, delno ali dodatno kasko zavarovanje. Višina premije je odvisna od vrste zavarovanja, nabavne vrednosti vozila in od premijskega razreda v katerem je vozilo. Pri sklenitvi kasko zavarovanja imamo dve možnosti. Lahko se odločimo za višino odbitne franšize (lastna udeležba), ki se odstotkovno določi od vrednosti vozila, ali pa za zavarovanje brez odbitne franšize, kar je običajno dražje. V prvem primeru, bomo škodo v dogovorjenih odstotkih krili sami.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je zakonsko določeno in obvezno za vse lastnike motornih vozil. Skleniti ga moramo pred uporabo vozila in ga obnavljati, dokler je vozilo v prometu. Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se mora torej lastnik zavarovati pred svojo morebitno odgovornostjo za povzročeno škodo, ki nastane zaradi poškodovanja stvari drugega vozila ali objekta in škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb ali smrti drugih oseb, udeleženih v prometni nesreči. Za zavarovanje avtomobilske odgovornosti izven Slovenije se izda zavarovalni dokument zelena karta, ki dokazuje veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Višina premije zavarovanja avtomobilske odgovornosti je odvisna od vrste vozila, moči motorja in premijskega razreda v katerem je vozilo.

Skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti lahko sklenemo tudi zavarovanje pomoči na cesti, zavarovanje pravne zaščite, nezgodno zavarovanje in zavarovanje odkupa prve škode.

Zavarovanje pomoči na cesti zagotavlja 24 urno organizacijo pomoči v Sloveniji in v vsej Evropi, v primeru prometne nesreče (krije stroške organizacije pomoči, stroške prevoza v bolnišnico, stroške vleke in manjših popravil ter stroške nadomestnega vozila).

Zavarovanje pravne zaščite je strokovna pravna pomoč v primerih, ko se zavarovanec zaradi uporabe svojega motornega vozila znajde v različnih pravnih postopkih. To zavarovanje krije stroške obrambe v kazenskih postopkih in prekrških, stroške obrambe pred zahtevami drugih oseb, stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

Nezgodno zavarovanje je vezano na vozilo in zavaruje voznika, ter potnike, ne glede na to, kdo je povzročitelj nesreče. Zavarovani so za primer nezgodne smrti, trajne 100 % invalidnosti in ostalih stroškov zdravljenja ter odsotnosti od dela.

Zavarovanje odkupa prve škode lahko sklenemo skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti, ali pri zavarovanju avtomobilskega kaska. Bistvo tega zavarovanja je, da zavarovanec obdrži isti premijski razred, kljub eni povzročeni prometni nesreči v tekočem zavarovalnem letu, ne glede na bonus, ki ga že ima.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog