Rentno zavarovanje

Večina ljudi ne živi samo za »ta« trenutek, ampak premišljuje in se sprašuje, kaj nam bo prinesla prihodnost, kako bomo živeli, kakšen bo naš standard po upokojitvi. Da se bomo že sedaj počutili bolj varno in brezskrbno, nam zavarovalnice nudijo možnost sklenitve rentnega zavarovanja. To je oblika dolgoročnega osebnega varčevanja danes, ko smo še aktivni, za finančno neodvisnost v prihodnosti. Privarčevana sredstva lahko namenimo za pomoč otrokom pri šolanju, partnerju ali pa si uresničimo skrite želja.

Bistvo tega zavarovanja je, da z vplačilom enkratne premije ali z obročnimi vplačili zagotovimo sebi, ali svojim najdražjim, izplačilo mesečne rente določeno časovno obdobje ali doživljenjsko, odvisno od dogovora.

V primeru sklenitve doživljenjske rente, se le ta izplačuje do konca življenja zavarovanca. Po dogovoru pa se lahko izbere tudi zajamčeno dobo izplačevanja rente, kar pomeni, da se renta izplačuje navedenim upravičencem tudi v primeru smrti zavarovanca. Lahko se odločimo za:

  • takojšno doživljenjsko rento z ali brez zajamčene dobe izplačevanja z enkratnim plačilom premije, ki je namenjena vsem, ki želijo začeti prejemati doživljenjsko rento takoj po vplačilu enkratne premije; zavarovanec lahko izbere določeno zajamčeno dobo izplačevanja rente, tokom katere je renta v primeru smrti zavarovanca dedna in se izplačuje upravičencem do konca dogovorjene zajamčene dobe; pri tej vrsti rente je zavarovanec od prvega zavarovalnega leta dalje upravičeni tudi do udeležbe na dobičku;
  • odloženo doživljenjsko rento, z ali brez zajamčene dobe odplačevanja, ki je namenjena tistim zavarovancem, ki imajo sredstva za enkratno plačilo premije, doživljenjsko rento pa želijo prejemati po določeni odloženi dobi, ki je od 1 do 40 let; v primeru smrti zavarovanca tekom odložene dobe, se upravičencu povrne vplačana premija; zavarovanec lahko izbere določeno zajamčeno dobo izplačevanja rente, v primeru njegove smrti pa se renta do konca izplačuje upravičencem; zavarovanec je opravičen do udeležbe dobička v odloženi dobi in tudi v obdobju izplačevanja rente; do tega dobička pa je upravičen tudi zavarovanec, ki namesto vplačila enkratne premije med odloženo dobo plačuje obročno, in sicer mesečno, polletno, letno.

V primeru sklenitve zavarovanja časovno dogovorjene rente oz. finančne rente, zavarovalnica izplačuje rento le dogovorjeno časovno obdobje (od 1 do 20 let), po preteku tega obdobja pa nima več nobenih obveznosti do zavarovanca. Zavarovalnica izplačuje rento fiksno število let, ne glede na to ali je zavarovanec živ ali ne. Zavarovanec se lahko odloči, da začne prejemati časovno omejeno rento takoj po vplačilu enkratne premije, ali pa za prejemanje rente po določenem odloženi dobo. Ta oblika rentnega zavarovanja je po vsebini podobna rentnemu varčevanju, ki ga ponujajo banke in je namenjena predvsem štipendijam in drugim oblikam financiranja otrok.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog