Nezgodno zavarovanje

Stari izrek pravi, da nesreča nikoli ne počiva, zato ne počivajmo tudi mi in se skušajmo na te dogodke čim bolje pripraviti. Nezgode se lahko zgodijo kadarkoli in kjerkoli, pri delu, športu, v prometu, v naravi. Posledice nesreč in nezgod so lahko zelo hude in nam lahko spremenijo življenje in načrte za prihodnost. Finančno nadomestilo, ki ga prejmemo, seveda ne more biti nadomestilo za prestane bolečine in trpljenje, vendar pa na nek način omili finančne posledice teh nesrečnih primerov. Zavarovalnice ponujajo veliko različnih vrst nezgodnih zavarovanj, ki jih lahko sklenemo individualno, kolektivno ali v kombinaciji z življenjskim zavarovanjem.

Glede na naše potrebe, dejavnosti in želje, si med pestro ponudbo nezgodnih zavarovanj izberemo nam najustreznejšo obliko. Ob sklenitvi nezgodnega zavarovanja, zavarovalnice izračunajo višino zavarovalne premije, ki je odvisna višine zavarovalnih vsot za posamezne zavarovalne nevarnosti, od časa trajanja zavarovanja, od dela oz. od dejavnosti, ki jo zavarovanec opravlja. Praviloma se lahko nezgodno zavarujejo osebe od 14 do 75 let starosti, vsi ostali pa se lahko zavarujejo po posebnih in dopolnilnih pogojih.

Ena od najpogostejših oblik nezgodnega zavarovanja je individualno nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju dela in v prostem času. Ob sklenitvi tega zavarovanja, si zagotovimo izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti, ali za primer invalidnosti kot posledica nezgode. Višina izplačane vsote je odvisna od deleža invalidnosti. Lahko se zavarujemo tudi za dnevno nadomestilo za čas, ko nismo sposobni opravljati svojega rednega dela in nadomestilo za bolnišnične dni, ki jih zaradi nezgode prebijemo na kliniki, ter za stroške zdravljenja. Zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je imel zavarovanec ob nezgodi in jih je moral plačati sam, in sicer do višine zneska, dogovorjenega ob sklenitvi zavarovanja. Možna je sklenitev individualnega nezgodnega zavarovanja z neomejenim jamstvom, kar pomeni, da smo zavarovani v času opravljanja dela, kot tudi v prostem času. V primeru zavarovanja z omejenim jamstvom, pa smo zavarovani samo za nezgode, ki se zgodijo pri opravljanju delovnih dolžnosti, ter na poti v in iz službe.

Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb pri delu ali prostem času, je namenjeno zavarovanju delavcev v podjetju, ter članom skupin in društev in vključuje zavarovanje za enake nevarnosti kot pri individualnem nezgodnem zavarovanju. Zavarujejo se lahko osebe, ki so ob sklenitvi zavarovanja zaposlene na nedoločen čas ali pogodbeno. Zavarovanje za svoje delavce sklene delodajalec, odloči se lahko za zavarovanje z neomejenim ali omejenim jamstvom, višina premije pa je odvisna od števila zaposlenih in od dejavnosti podjetja.

Družinsko nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju članov družine oz. članom skupnega gospodinjstva, od rojstva pa do dopolnjenega 75 leta starosti. Poleg že omenjenih nevarnosti, smrt zaradi nezgode, trajna invalidnost, dnevno nadomestilo za začasno nesposobnost za delo in za zdravljenje v bolnišnici se lahko člani družin do 65 leta zavarujejo še za primer smrti zaradi bolezni.

Nezgodno se lahko zavarujejo tudi športniki. Zavarovanje se lahko sklene posamično, skupinsko ali kolektivno, sklene pa ga lahko pravna ali fizična oseba Zavarovanje krije nezgode, ki nastanejo v času opravljanja športne dejavnosti. Višina premije je odvisna od vrste športa in od višine zavarovalne vsote. Poleg izplačila dogovorjene vsote v primeru nezgodne smrti, invalidnosti, dnevne odškodnine in nadomestila za bolnišnične dni, zavarovalnica povrne tudi stroške nezgodnega zdravljenja športnika.

Zavarovalnice ponujajo še paleto drugih kakovostnih ponudb nezgodnih zavarovanj za različne starostne skupine od predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov pa do upokojencev.

Nastanek besedila: oktober 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog