Zavarovanje kredita

Kredit (latinsko Credeve) pomeni varovati, zaupati. Gre za pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up in dolžnikom, ki je to stvar prejel. Posojilo je le kupčija s katerim se med strankami ustanovi kredit.

Za fizične osebe banke nudijo različne vrste kreditov, (gotovinski, stanovanjski, potrošni,…) z različno dobo odplačevanja. V primeru najema posojila banka pripravi amortizacijski načrt, oz. načrt odplačevanja posojila, ki prikazuje časovni potek odplačevanja posojila. Kreditojemalec odplačuje posojilo po tem načrtu, z mesečnimi obroki oz. mesečno anuiteto. Tekom odplačevanja kredita, se lahko kreditojemalec, zaradi nepredvidenih dogodkov (izguba službe, bolezen,…) znajde v položaju, ko ni več sposoben odplačevati mesečnih obrokov posojilodajalcu. Zaradi takšne možnosti, se mora banka zavarovati, oz. potrebuje kritje, da na nek način dobi nazaj svoj posojeni denar. Za način zavarovanja kredita se posameznik odloči že pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Možnosti zavarovanja kredita so različne in odvisne od višine kredita, dobe odplačevanja in vrste kredita. Kot jamstvo banki, posojilojemalec lahko izbira med različnimi načini zavarovanja, kot so zastava nepremičnine, zavarovanje s poroki, zavarovanje kredita preko zavarovalnice in zastava vrednostnih papirjev. V primeru zavarovanja kredita preko zavarovalnice, le ta v primeru nezmožnosti plačevanja zavarovanca, poravna kredit banki, kasneje pa se sama lahko ukvarja z nadaljnjo izterjavo kredita.

Stroški zavarovanja kredita preko zavarovalnice so odvisni od banke oz. od zavarovalnice s katero ima banka pogodbo. Odvisni so tudi od vrste kredita (npr: gotovinski kredit, namenski kredit), posojilne vsote oz. višine kredita in od dobe odplačevanja kredita.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog