Osebna

 • Življenjska zavarovanja
  Z življenjskim zavarovanjem zavarujemo lastno življenje. V grobem to pomeni, da v primeru smrti pooblaščenci ali dediči dobijo neko denarno odškodnino. Življenjsko zavarovanje se pogosto kombinira z naložbenim, ki omogoča tudi varčevanje.

 • Zdravstveno zavarovanje
  Dodatno zdravstveno zavarovanje nam omogoča, da ne plačujemo storitev in zdravil, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

 • Nezgodno zavarovanje
  Nezgodno zavarovanje nudi določeno finančno nadomestilo v primeru poškodb ob različnih nezgodah. Oblike zavarovanj so različne, ravno tako pa tudi oblika in višina nadomestil.

 • Rentno zavarovanje
  Rentno zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja, ki nam omogoča kasnejšo finančno neodvisnost (npr. po upokojitvi).

 • Zavarovanje za primer brezposelnosti
  Nekatere zavarovalnice ponujajo tudi zavarovanje v primeru brezposelnosti. V določenem primeru bo zavarovalnica izplačevala nekaj časa nadomestilo za brezposelnost.

 • Štipednijsko zavarovanje
  S štipendijskim zavarovanjem je mogoče pomagati študentom pri pokrivanju stroškov, ki jih imajo s študijem.

 • Dodatno pokojninsko zavarovanje
  Dodatno pokojninsko zavarovanje omogoča rentno izplačevanje denarja v času upokojitve. Z njim je mogoče nekoliko dvigniti prihodke po upokojitvi.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog